Skip to main content

Teltpladser efterlyses

| Administrator | Nyheder 2001

Friluftsrådet udgiver, sammen med en række andre organisationer, en fortegnelse over små, primitive teltpladser, hvor ikke-motoriserede feriegæster kan ligge i telt. Der er ca. 700 teltpladser med i fortegnelsen, som hedder "Overnatning i det fri".

Friluftsrådet udgiver, sammen med en række andre organisationer, en fortegnelse over små, primitive teltpladser, hvor ikke-motoriserede feriegæster kan ligge i telt. Der er ca. 700 teltpladser med i fortegnelsen, som hedder "Overnatning i det fri".
\tDe små teltpladser er et supplement til de eksisterende campingpladser. Teltpladserne henvender sig til friluftsfolk, der gerne vil tættere på naturen, og som ikke kræver så meget komfort. På de fleste teltpladser er der dog adgang til vand og toilet, og mange pladser har desuden en bålplads.
\t
Hvad er Overnatning i det fri?
„Overnatning i det fri“ er et bredt samarbejde, som administreres af Friluftsrådets ERFA-gruppe for primitive overnatningspladser. Formålet er at fremme friluftslivet.
\tDet går kort fortalt ud på, at landmænd og andre private, skovejere, amter, kommuner, institutioner, organisationer mv. stiller et areal til rådighed for primitiv overnatning i telt eller „shelter“ (primitivt sovely). Pladserne er kun åbne for cyklister, vandrere, sejlere/roere og ridende. ERFA-gruppen samler pladserne i en fortegnelse. Værten kan opkræve et beskedent beløb (højst 15 kr. pr. overnatning) til dækning af udgifter til vand, renovation o.l.

Nye teltpladser efterlyses
Der er stadig enkelte steder i landet, hvor brugerne savner teltpladser. Og der er løbende behov for nye pladser, når andre bliver nedlagt. Har du et stykke jord og lyst til at stille det til rådighed? Det kan være et hjørne af en eng, en spejderplads eller ved en hytte, en skole, et kursussted osv. Der skal kun være plads til en håndfuld småtelte og det koster ikke noget at blive tilmeldt fortegnelsen.
\tDer kommer en ny udgave af bogen i foråret 2002. Tilmeldingsfrist for nye pladser er d. 1. december 2001. Man behøver kun melde sig til hos én af de deltagende organisationer, da der er tale om en fælles fortegnelse. Pladser, der allerede er med i fortegnelsen, eller som er tilmeldt i løbet af 2000 eller 2001, skal ikke henvende sig igen. De "gamle" pladser vil alle blive kontaktet direkte.

Hvor mange gæster kan man vente?
Gennemsnitligt er der ca. 100 overnatninger om året på hver teltplads. Men der er meget store forskelle; nogle pladser har færre end 20 gæster, mens andre har flere hundrede. De teltpladser, der ligger tæt ved en cykel,- vandre- eller kanorute, får flest gæster.
\tDer er behov for teltpladser i hele landet, så brugerne ikke har så langt at cykle, gå, ride eller sejle mellem hver plads. Man skal bare regne med at have færre gæster, jo mere "afsides" pladsen ligger i forhold til de mest besøgte ruter eller områder. Har man en naturskøn plet, man gerne vil dele med andre, er der altså ingen grund til at holde sig tilbage.
\tVil du vide, om der er andre pladser i dit område, kan du kigge på oversigtskortet i bogen "Overnatning i det fri" - eller ringe til sekretariatet (se nedenfor).
\t
Tilmeldingsskema og yderligere oplysninger fås hos Sekretariatsgruppen for Overnatning i det fri:
Dansk Cyklist Forbund
Rømersgade 5-7, 1362 København K
Tlf. 33 32 31 21, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
og
De Frie Fugle
Borgergade 14, 5., 1300 København K
Tlf. 33 11 11 75, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan læse mere om „Overnatning i det fri“ på www.teltpladser.dk, hvor der også er et tilmeldingsskema. Husk: Tilmeldingsfrist til næste bog er d. 1.12.2001.

I ERFA-gruppen sidder repræsentanter for:
Amterne i Danmark, Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd, Campingrådet, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Forening for Rosport, Dansk Islandshesteforening, Dansk Vandrelaug, Friluftsrådet, De Frie Fugle, Skov- og Naturstyrelsen.