Skip to main content

Plan2007 vedtaget med stort flertal

| Administrator | Nyheder 2001

Med 39 stemmer for, 5 imod og en blank stemme fik hovedbestyrelsen i dag repræsentantskabets tilslutning til at gennemføre Plan2007 i videst muligt omfang. Støtten til planen er betinget af, at hovedbestyrelsen kan finde veje til at skaffe de nødvendige ø

Med 39 stemmer for, 5 imod og en blank stemme fik hovedbestyrelsen i dag repræsentantskabets tilslutning til at gennemføre Plan2007 i videst muligt omfang. Støtten til planen er betinget af, at hovedbestyrelsen kan finde veje til at skaffe de nødvendige økonomiske midler.
Mødets dirigent Bendt Frandsen kunne efter en timelang debat konstatere, at der var udbredt enighed om, at det var en god plan. De bekymrede miner skyldtes økonomien. På baggrund af bl.a. de internationale resultater i årets løb, har Team Danmark vurderet, at DOF ikke er berettiget til støtte svarende til et topsatsningsforbund, men kun det man betegner som en smal satsning. I forhold til sidste år betyder det en nedsættelse af tilskuddet fra Team Danmark og da gennemførelsen af Plan 2007 samtidig vil kræve større udgifter, vil planen samlet betyde en væsentlig forøgelse af DOF’s udgifter.
På forhånd var der lagt op til øgede udgifter omkring 250.000 kr., men udgifterne bliver snarere 350.000-400.000 eller endda højere. En del af de fremmødte på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var bekymrede for, hvad det kan betyde for medlemstallet, hvis medlemmerne bliver pålagt en større kontingentstigning for at finansiere en plan, som nogle vil kunne se som et eliteanliggende. Andre forsvarede de øgede udgifter med henvisning til dels at det trods alt stadig vil være billigt at dyrke orienteringsløb, dels at der reelt ikke var andre muligheder.
”Planen er ikke noget for 10-12 eliteløbere. Det er nødvendigt, hvis vi skal lave andet end halvdårlige småløb om 20 år, ” sagde Lars Vedel Jørgensen, formand for Farum OK. Med en hentydning til DM-arrangementet på Bornholm fortsatte han: ”Beløbet skal ses i et perspektiv. For fjorten dage siden brugte vi alt i alt omkring en million kroner for at komme til Bornholm en weekend og løbe orienteringsløb.”
Plan 2007 beskriver forbundets planer om at udvikle orienteringseliten i et tæt samarbejde mellem de interesserede klubber og et elitecenter i Farum. Planen er delvis udsprunget af et nyt tilskudssystem hos Team Danmark, hvor støtten koncentreres om færre idrætsforbund, der så til gengæld vil kunne regne med større støtte. Plan2007 kan læses i sin helhed på http://www.aasoe.dk/plan2007/index.html