Skip to main content

indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

| Administrator | Nyheder 2001

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 22. september 2001

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 22. september 2001
kl. 10.30 – 12.30 på Scanticon Comwell, Karens Mindevej 3, 5500 Middelfart.
Det ligger lige ved motorvejsafkørslen til Middelfart.
Dagsorden:

Indledning: Optælling af repræsentanter
a) Valg af dirigent
b) DOF som satsningsforbund ”Plan 2007”
c) Eventuelt


Repræsentantskabet består af klubbernes repræsentanter samt hovedbestyrelsens og kredsbestyrelsernes medlemmer samt medlemmer af faste udvalg, stabsudvalg og Amatør- og Ordensudvalget. Dirigenten kan give andre end de nævnte taleret.

Kun Klubbernes repræsentanter har stemmeret ved repræsentantskabsmødet. Hver klub har 2 stemmer.
En klub kan kun give stemmefuldmagt til egne repræsentanter. En klub kan give en repræsentant skriflig fuldmagt til at disponere begge klubbens stemmer.

For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af antal repræsentanter være forbundets sekretariat i hænde senest 5 dage før repræsentantskabsmødet. Dvs. 17. september 2001.

Stemmeret er endvidere betinget af, at navneanmeldelse sker skriftligt senest ved repræsentantskabsmødets begyndelse/starten af navneopråb.

Det skriftlige materiale til pkt. b) vil blive udsendt senest 7. september 2001.

Der vil blive serveret kaffe/the ved mødets begyndelse.