Skip to main content

Sprint VM - nyt fra Finland

| Administrator | Nyheder 2001

Ifølge http://www.onewscosmos.com/ har IOF offentliggjort nærmere omkring WOC 2001 og især omkring Sprinten.

Ifølge http://www.onewscosmos.com/ har IOF offentliggjort nærmere omkring WOC 2001 og især omkring Sprinten.

Ifølge min finske agent og tolk står der bl.a.:

Arrangørerne havde spurgt IOF om Sprinten skulle være en "Ultrakort teknisk krævende" eller en "fuld fart som PWT"- bane.

IOF meldte tilbage, at det skal være en Fuld fart-bane.

Banerne bliver 1,9-2,2km med 40 m stigning for damerne, og 2,3-2,6km med 60m stigning for herrerne.

Begge baner skulle få en vindertid på 12min, og der regnes på denne distance med 0,1sek.

Løberne bliver udrustet med en startnummervest med en 200g GPS-sender. Tilsvarende vil der på klassisk og/eller stafetten blive anvendt GP-sendere på løberne.

Til sprinten vil startintervalletblive 1min.

Sprinten skal foregå i et blandet terræn med masser af stier ig "friluftsspor". Halvdelen af terrænet bliver skov, en blanding af skov og "parkskov". Resten vil foregå i bebyggede områder og "åbne" områder. Der vil være afgrænsede arealer for tilskuere og ledere/presse.

Højdemæssigt bliver Sprinten stort set løbet i total fladt terræn med en højdeforskel på 10-15m. Der bliver en enkelt større bakke (ved et vandtårn) hvor der er 50 m højdeforskel.

Det betyder, at ekvidistancen bliver helt "dansk" på kortet med 2m.

Målestoksforholdet på Sprinten bliver 1:5.000.

Arrangørerne har iøvrigt forespurgt IOF om løberne evt. frit skulle kunne vælge mellem 1.10.000 og 1:15.000. IOF har bestemt, at målestokken ved den klassiske distance skal være 1:15.000 og at Kortdistancen og stafetten skal løbes på 1:10.000.

På den klassiske bane bliver der iøvrigt ca. midt på banen 2 sløjfer, som er gaflede, således at der skulle mulighed for at slippe af med en der hænger.

Og så rapporterer World Cup-vinderen Jani Lakkanen, at han er i diamant-hård form!

Se mere på Cosmos, der iøvrigt snart kommer i ny layout. Og gid de igen ville skrive på svensk !