Skip to main content

O-Ringen 2002 i fare

| Administrator | Nyheder 2000

På svensk tekst-tv side 312 kan man læse, at der er fare for at O-Ringen i 2002 bliver aflyst p.g.af økonomisk usikkerhed.

På svensk tekst-tv side 312 kan man læse, at der er fare for at O-Ringen i 2002 bliver aflyst p.g.af økonomisk usikkerhed.

Sakset fra http://www.svt.se/texttv/312.html : "O-ringen om två år riskerar att bli
inställd. Värdkommunen Karlsborg drar
sig ur eftersom man får allför lite
stöd av grannkommunerna.

Karlsborgs kommun skulle satsa tre
milj kr men kommunstyrelsens arbets-
utskott vill inte satsa så mycket.

-Det är otänkbart att flytta O-ringen
med så här kort varsel, säger Knut
Nord, som är handläggare av tävlingen
på Orienteringsförbundet.

Nord säger att "på något sätt" måste
det gå att ordna O-ringen i Skaraborg
men tiden börjar bli knapp."

og læs også http://www.alternativet.nu/alternativet.asp?id=809