Skip to main content

Ungdomslederseminar 12/8 2000

| Administrator | Nyheder 2000

Børne- og Unge-udvalget indbyder til Ungdomslederseminar den 12/8 2000 på Vejle Center Hotel.

Børne- og Unge-udvalget indbyder til Ungdomslederseminar den 12/8 2000 på Vejle Center Hotel.
Formålet med ungdomslederseminaret er at sikre, at der er et tilbud om uddannelse og erfaringsopbygning for klubbernes ungdomstrænere og -ledere, samt for de trænere, ledere og instruktører, der findes i kredsenes ungdomsgrupper. Samtidig vil der være plads til erfaringsudveksling på tværs af de enkelte grupper.

Ungdomslederseminaret har i år et indhold, der er rettet mod flere forskellige grupper af ungdomstrænere og -ledere. Deltagerne får derfor mulighed for at melde sig til 2 eller 3 forskellige oplæg, der dækker arbejdet med børn og unge bredt. Disse oplæg er:

* Naturtilvænning
* Organisering af ungdomsarbejdet
* Træning af de 17-20-årige løbere
* Træning af de 12-16 årige løbere

Se mere på: http://users.cybercity.dk/~ccc28322/uls.htm