Skip to main content

Nye gruppetrænere

| Administrator | Nyheder 1999


Team-Danmark støtter DOF i spændende udviklings- og uddannelsesprojekt

For på længere sigt at sikre sig veluddannede danske landstræneremner støtter Team-Danmark nu DOF´s Elite-Udvalg i et spændende pilotprojekt. Projektet er beskrevet i et nært samarbejde med Team Danmark.

Projektet skal sikre:
- kontinuitet og stabilitet omkring fremtidig landstræneransættelser
- videns- og erfaringstilførsel og -opsamling
- ressourcetilgang og fortsat udvikling af dansk eliteorientering
- udvikling af dansk trænerkultur

Vor nye landstræner Signar Eriksson bliver central i projektet, idet han er "mesteren", der skal uddanne sine "lærlinge" til i at blive potentielle danske landstrænerkandidater.

I projektet er på deltid blevet ansat 3 landstrænerkandidater.

De tre kandidater skal over de næste fire år gennem dels et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb og dels gennem et praktikforløb, idet hver kandidaterne også skal være ansvarlig for en af forbundets aktivgrupper.

De tre landstrænerkandidater er h.h.v. Henrik Markvardsen, som fortsætter som juniorelitetræner, Jakob Ødum, der skal være projektgruppetræner og Bjarne Hoffmann, der skal være træner for kandidatgruppen.

Team Danmark har godkendt projektet som et 4-årigt udviklingsprojekt og støtter projektet med 280.000 kr i år 1.

I dette beløb er der 225.000 kr til løn og 60.000 kr til en uddannelsespulje.