Skip to main content

Klubtilhørsregler.....

| Administrator | Nyheder 1999

Dette punkt er stadig noget uafklaret.

Dette punkt er stadig noget uafklaret.
DOF har meldt sig ud af NORD vedr. dette (et NORD-Forbehold i bedste Masstricht-stil eller er det fodnotepolitik......). Dette blev resultatet i forbindelse med et møde ved det Nordiske Mesterskab - se DOF´s formands mail til flere af de implicerede personer (nedenfor).

Der lægges op til at løberne selv afklarer det med deres udenlandske klubber.

Farum-Tisvilde Hegn OK har konkluderet - og fortsætter.

Men der vil stadig være en del forvirring. Det bedste var vel nogle IOF-regler om deltagelse i udenlandske (stafet-)løb.

Mail fra Ove Gasbjerg:
"Date: 7. juni 1999 14:08

Klubtilhørsforhold.
Efter en meget lang diskussion blev de nordiske lande enige om, at de på nuværende tidspunkt ikke kan blive enige om fælles regler i Norden,som tilgodeser Danmarks specielle situation, som et lille o-land i forhold til de tre andre lande. Alle 4 lande mødte med bundne mandater,og derfor kunne vi ikke forhandle os frem til et kompromis. Med
enkelte nuanceundtagelser var de 3 store o-nationer enige og imod DOFs ønsker.

DOF måtte derfor meddele de øvrige nordiske lande, at vi fra 1/7 ser os nødt til at trække os ud af det nordiske samarbejde angående klubtilhørsforhold. Samtidigt understregede vi, at vi fortsat ønsker at deltage i det øvrige samarbejde, og at det for DOF er et meget vigtigt arbejde.

På forslag fra Norge blev vi enige om, at der er et behov for at se på klubtilhørsreglerne i hele IOF, og derfor vil vi bede IOF om at lave et udredningsarbejde angående klubtilhørsforhold i hele IOF i Foot-O regi.

Målet kunne være, at man fik fælles regler indenfor hele IOF.

Nordsekretæren retter henvendelse herom til IOF.

For at sikre en hurtig sagsbehandling er Norge, Sverige og Finland villige til at stille ressourcepersoner tilrådighed til dette arbejde for IOF.

Konsekvenser for danske løbere.

Hvad de reelle konsekvenser bliver efter 1/7, hvor den danske dispensation udløber, er uoverskuelige og uklare. Jeg kan derfor kun anbefale de danske løbere, der repræsenterer 2 klubber i Norden, til at tage kontakt til klubberne og diskutere, hvad man vil gøre ved problematikken.

Med venlig hilsen
Ove Gasbjerg"