Skip to main content

Ny version af LOEB

| Administrator | Nyheder 1999

LOEB version 2.9.6


Det er nu blevet tid til den årlige opdatering af LOEB. Dette års version har nummer 2.9.6, og i forhold til sidste års version, er der primært tale om fejlrettelser. De vigtigste ændringer er:

  • Fejl i startrækkefølge ved B-finale i kortdistance rettet
  • Fejl i indlæsning fra SATELLIT er rettet
  • Problem med gamle versioner af SATELLIT tages der højde for
  • Samlet klubresultatliste ved etapeløb er tilføjet

På nyere maskiner (Pentium 180 og opefter) har tidligere versioner af programmet ikke kunnet startes - der er i stedet udskrevet en "Runtime Error 200" fejlmeddelelse. Dette skyldes en fejl i et modul fra firmaet Borland, og en rettelse af dette er indarbejdet i den nye version. Det er vores håb, at dette også kan forklare de ellers uforklarlige nedbrud, der forekommer, når man bruger LOEB under Windows95/98.
Den største ændring er, at i år sender vi kun LOEB ud i en »stor« udgave, dvs. den udgave, der tidligere svarede til STORLOEB. Den »lille« version kan stadig fås ved henvendelse, men da baggrunden for at have to udgaver ligger helt tilbage i forskellen mellem 8086/88 og 286 pcere, så anser vi det ikke længere for nødvendigt at sende begge udgaver ud.
Ligeledes vil man lede forgæves efter CONDES. Da dette program ikke har ændret sig i flere år, tillader vi os at udelade det fra dette års opdatering.
Til sidst en advarsel: Det er vigtigt at man benytter den nyeste version, og især skal man lade være med at blande versioner. Der er mange eksempler på, at det går galt!