Skip to main content

Ny nordisk stafetserie

| Administrator | Nyheder 1999

Meget tyder på, at 1999 kan blive det sidste år, hvor NRL afvikles. I stedet opstår en helt ny nordisk serie af stafetløb - Nordic4.

Meget tyder på, at 1999 kan blive det sidste år, hvor NRL afvikles. I stedet opstår en helt ny nordisk serie af stafetløb - Nordic4.

Nordic4 kommer til at bestå af Spring Cup, Vårstafetten i Norge, Tiomila i Sverige og Jukola-stafetten i Finland. Arrangørerne af de fire løb er gået sammen i en erkendelse af, at der er brug for en serie af stafetløb for eliten i Norden.

Ligeværdige parter

Gert Steffensen, stævneleder for Spring Cup:
"Selv om folkene bag NRL har gjort et stort og utrætteligt arbejde for at få NRL til at fungere, så har man desværre aldrig formået at få hverken Tiomila eller Jukola til at indgå som samarbejdspartnere. Dette har reelt betydet, at de små stafetter har finansieret NRL, og når nu Smålandsstafetten har meddelt, at de ikke ville betale præmiepenge fremover, er der nok ikke meget fremtid for NRL. Jeg vil gerne understreger, at Spring Cup altid har betalt præmiepenge - og det gør vi også i år."
Nordic4 kommer til verden efter grundigt forarbejde. Således er der blevet afholdt en afstemning om fortsættelsen af NRL på N3's hjemmeside, samtidig med at der har været en debat igang. Resultatet blev et klart ønske om en stafetliga i fremtiden.
"Nordic4 består af fire ligeværdige parter, som hver for sig kan se en fordel i at stå som arrangør af en løbsserie. Hvis Spring Cup fortsat skal være attraktiv, skal vi med i sådan et samarbejde." Målsætningen for Nordic4 er at afvikle fire stafetter over kort tid (marts-juni,) som kan give intensitet over for løbere og medier. Med bedre medie-dækning håber vi selvfølgelig også vi kan skaffe os adgang til sponsorindtægter til dækning af omkostningerne", siger Gert Steffensen.

Fuld model fra 2000

Selv om NRL altså principielt stadig består - Spring Cup er 2. afdeling af NRL - sættes Nordic4 i gang her i 1999 for at få nogle erfaringer. Da serien er blevet lanceret forholdsvis sent, skal de deltagende klubber i år dog kun gennemføre tre løb, idet der bliver valgfrihed mellem Spring Cup og Vårstafetten. Spring Cup har ønsket at sikre, at ingen løbere bliver tvunget væk fra DM-lang, som er placeret i samme weekend som Vårstafetten.
Mere detaljerede beskrivelser af Nordic4 og pointsystem kan fås på Spring Cups hjemmeside www.geocities.com/paris/2330 og ved selve Spring Cup.