Skip to main content

Klubtilhørsforhold for danske eliteløbere i 1999

| Administrator | Nyheder 1999

Efter NORD-mødet i starten af januar fik den danske forbundsledelse en melding fra den svenske förbundskapten (landstræner) Göran Persson om, at der kunne accepteres en afviklingsperiode for den danske særstatus frem til den 01.07.99.

Efter NORD-mødet i starten af januar fik den danske forbundsledelse en melding fra den svenske förbundskapten (landstræner) Göran Persson om, at der kunne accepteres en afviklingsperiode for den danske særstatus frem til den 01.07.99.

DOF´s forbundsleder Ove Gasbjerg skrev derfor til NORD den 28.01.99 og bad om en bekræftelse fra de øvrige lande på denne dispensation fra NORD-reglen inden den 02.02.99.

Den 03.02.99 kunne K.K. Terkelsen derefter skrive til de relevante eliteløbere m.m. og fortælle, at de danske eliteløbere kan fortsætte særordningen frem til den 01. juli dette år efter tilladelse fra kompetente NORD-ledere, men at DOF har forpligtet sig til at komme med et oplæg til den 01. maj angående klubtilhørsproblematikken.

Hermed skulle der være sikkerhed for, at eventuelle protester under henvisning til NORd-reglen i dette forår skulle kunne undgåes.