Skip to main content

Der skal flere unge og flere kvinder ind i DOFs politiske arbejde

| Camilla Bevensee | Nyheder

 

I anledningen af den Internationale Kvindedag 8. marts, har vi set vores besatte poster i forbundet igennem i forhold til diversitet over køn og alder.

Ud af i alt 53 poster, herunder ansatte, hovedbestyrelsen, udvalg og områder (klubudvalget og facilitetsudvalget er ikke taget med), er 15 af dem besat af kvinder, mens kun 8 af dem er besat af unge under 35 år. Hæves denne kategori til op til 40 år, er 13 poster blandt de ansatte, hovedbestyrelsen og udvalgsmedlemmerne besat af unge, hvoraf 6 af dem også er kvinder. 

Hovedbestyrelsesmedlem Heidi Holmberg, mener at diversiteten er vigtig, for at kunne træffe gode beslutninger, der kommer medlemmerne af forbundet til gode hele vejen rundt.

"Det er vigtigt med kvinder i bestyrelses- og udvalgsarbejde, for der kommer nogle andre perspektiver i spil, men det er jo mangfoldigheden og diversiteten i al almindelighed, der er vigtig for at få løst opgaverne på den bedst mulige måde. Der skal bådevære mænd og kvinder, unge og gamle, og nogle der brænder for både bredden og eliten, for at vi har alle medlemmerne repræsenteret, og det er vigtigt," forklarer Heidi Holmberg, der er medlem af hovedbestyrelsen på 5. år, som en af tre kvinder. 

Heidi foreslår at vi både internt i forbundet og ude i klubberne, bliver bedre til at definere de opgaver der er i et udvalg eller en bestyrelse, så de unge og kvinderne, der mangler for at skabe diversitet, kan se sig selv i arbejdet. 

"Det er vigtigt at opgaven er veldefineret, så man også kan opnå en succes med det, når opgaven er nået. Og så være åbne for at opgaverne kan løses på forskellige måder, så flere kan bidrage med det de kan. Og så er det jo ikke fedt, hvis man kommer som ny, uanset alder eller køn, at blive sat til en eller anden virkelig kedelig opgave, for så mister man hurtigt motivationen. Det giver mig meget at være med, og især at skabe noget for børn og unge, men der er jo mange områder at bidrage til, alt efter hvad der interesserer én, og det er vigtigt at få formidlet," forklarer Heidi Holmberg. 

Alle ansatte, medlemmer af hovedbestyrelsen og af udvalg og områder, kan ses på hjemmesiden, under undermenuerne i sektionen 'Forbundet'.