Skip to main content

Corona-ramte friluftsforeninger kan søge kompensation

| Camilla Bevensee | Nyheder

 Foto: Adam Grønne, Friluftsrådet

Friluftsrådet har oprettet en Covid-19 hjælpepulje på 3.395.000 kr., der skal yde støtte til lokale friluftsaktiviteter, der er blevet ramt økonomisk som konsekvens af pandemien og de gentagne nedlukninger og restriktioner i perioden 11. marts 2020 til 7. marts 2022.

Der kan ansøges om beløb fra 5.000 kr. og op, der kan bruges på en række forskellige ting. 

Det er fx muligt at få støtte til at dække:

  • Tabte indtægter fra egne arrangementer, som fx. DM'er eller andre konkurrencer klubben skulle have afholdt i perioden. 
  • Ekstraordinære corona-relaterede udgifter, som fx. ekstra rengøring af klubhus, udstyr, og indkøb af værnemidler til brug ved arrangementer og aktiviteter afholdt af klubben. 
  • Udgifter til mindre arrangementer, der er endt med at blive aflyst, som fx. leje af en mark, bålhytte, toiletter eller andre lignende udgifter, der ikke har kunnet refunderes. 
  • Tabte indtægter fra sponsorer, annoncer eller støtteindbetalinger, som fx. ikke er kommet ind fordi det ikke har været muligt at gennemføre de aktiviteter fx. sponsorer er blevet lovet til gengæld for støtte.

Friluftrådet skriver følgende i deres pressemeddelelse:

Har din friluftsforening lidt økonomiske tab som konsekvens af forsamlingsforbud, mistede medlemmer eller aflyste arrangementer under coronakrisen? 

Så kan det være en god idé at kigge nærmere på Friluftsrådets Covid-19 Hjælpepulje. Her kan lokale friluftsforeninger søge om kompensation senest 7. marts.

Puljen kan søges af alle typer lokale friluftsforeninger, der ikke er en del af ansøgerkredsen i andre Covid-19 støtteordninger til foreninger, herunder puljerne under DIF/DGI, DUF og Dansk Firmaidrætsforbund.

Der kan søges om tilskud til at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som foreningen oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv. som følge af COVID-19 i perioden 11. marts 2020 til 7. marts 2022.

Læs om Covid-19 hjælpepuljen, hvad der kan søges til, hvem der kan søge, og detaljerede retningslinjer på Friluftsrådets hjemmeside.