Skip to main content

Udviklingsseminar for HB, udvalgsformænd og ansatte

| Nyheder 2021

2021 udviklingsseminar

Før sommerferien havde vi et godt og energifyldt seminar i OK Gorms fine hus, hvor vi drøftede de temaer vi fandt vigtige i forhold til udvikling af DO-F. Af det kom et opsamlende notat som

Hovedbestyrelsen og sekretariatet er begyndt at kigge i for at prioritere og igangsætte tiltag. På hovedbestyrelsesmødet i august blev det lagt fast, at blandt mange vigtige tiltag, så er de vigtigste lige nu:

  • Ny i sporten, som omhandler rekrutteringen men i særlig grad integrationen af nye medlemmer i alle aldre, samt sikring af livslang glæde ved orienteringsløb. Temaet ligger tæt op af det der arbejdes meget med i klubberne og den aftale vi har med DIF om udviklingen.
  • Kommunikationen og mulighederne for at diskutere og kommunikere i forbundet. Her sættes lidt arbejde i gang for at skabe den mulighed.
  • Arbejdet med at sikre fortsat adgang til skovene til orienteringsløb og andre friluftsaktiviteter.
  • Talentudviklingen - så vi sikrer, at der er glade børn og unge, der i fremtiden kan finde vej til landshold og elitegrupper.

Vi kommer rundt på klubledermøderne i efteråret og diskuterer prioritering og muligheden for at skabe udviklingen i fællesskab.

Læs det samlede notat her.

Poul Mouritsen
Formand, Dansk Orienterings-Forbund