Skip to main content

Forsamlingsloftet er nu hævet til 500 personer udendørs

| Nyheder 2021

Tema post

Den seneste politiske genåbningsaftale giver nu klubberne mulighed for igen at etablere en egentlig stævneplads, idet det generelle forsamlingsloft er hævet til 500 personer, hvilket fremgår af justitsministeriets pressemeddelelse af 10. juni.

Af pressemeddelelsen fremgår det endvidere om større forsamlinger og arrangementer (bilag 3, ordning 5 og 6, fodnote 6), at der kun kræves coronapas og sundhedsplan ved stævner og events med mere end 500 deltagere.

Sædvanligvis udsender Kulturministeriet et sæt retningslinjer, der fortolker den politiske aftale. Det er endnu ikke sket, hvorfor SRU ikke har haft mulighed for et service-eftersyn af DOF’s retningslinjer. Det vil ske så snart som muligt.

Justitsministeriets retningslinjer findes her

DOF's nuværende retningslinjer for afvikling af stævner findes her.