Skip to main content

Nyt eliteudvalg

| Anders Bachhausen | Nyheder 2021

På Eliteklubforum 4/5 blev der nedsat et nyt eliteudvalg.

Udvalget skal arbejde med at implementere eliteplanen for hhv. orienteringsløb og MTBO. De kan læses her og her.

Der er nok at tage fat på, men de vigtigste områder er:

  • Relancering af ranglisten og genlancering af stafetligaen. Konkurrencerne skal gøres attraktive så flest mulige både landsholdsløbere og subelite har lyst og mulighed for at deltage.
  • Nye stævneformer i Eliteplanen kaldet Færdighedskonkurrencer. Vi skal finde nye måder at konkurrere på, måder der forhåbentlig kan være med til at motivere flere ungdomsløbere til at deltage i konkurrenceløb
  • MTBO skal integreres. MTBO udvalget er nedlagt og grenen skal nu indgå som en del af samtlige DOFs udvalg. På eliteniveau er MTBO eliten stærk og vi skal have fundet ud af, at få integreret grenen i elitearbejdet og optimeret i forhold til de snitflader der er.
  • Kommunikation og synlighed. Vi skal sikre vi kommunikerer i tide, og gøre eliten synlig, ikke kun internt, men også eksternt.

På repræsentantskabsmødet blev Carsten Lausten valgt som formand for udvalget. Eliteklubforum valgte udvalgets medlemmer, der nu består af:

  • Peter Reibert Hansen, Allerød - MTBO
  • Rasmus Ødum, OK Øst (valgt af Østkredsen) - Kontakt person til TC´erne
  • Kirsten Møller, Søllerød OK - Kontaktperson til B&U udvalget og for arbejdet med færdighedskonkurrencer.
  • Signe Søes, Silkeborg OK - Opfølgning på at udtagelseskriterierne overholdes, informationen internt samt at elitens informationer på hjemmesiden er til at finde rundt i og det der ligger er relevant.
  • Rasmus Djurhuus, OK Pan - Tovholder på arbejdet med udarbejdelse af ny rangliste og stafetliga.

Til at understøtte arbejdet blev der også nedsat nogle arbejdsgrupper til hhv. rangliste/stafetliga og færdighedskonkurrencerne.

Det er et stærkt hold vi har fået samlet, der er god opbakning fra klubberne og en god og konstruktiv stemning, så jeg ser meget frem til det kommende års arbejde.

Referat af mødet kan læses her.

Carsten Lausten, eliteudvalgsformand