Skip to main content

Dansk kortnorm ISOM 2017

Forside kortnormSom mange bekendt er der i 2017 kommet en opdatering af IOFs kortnorm, ISOM 2017.

Oversættelsen til dansk er færdig og en pdf kan downloades fra DOFs hjemmeside (kort-dokumenter/e - diverse) eller hentes her.
Normen er foreløbigt i en pdf udgave, men vil til foråret blive offsettrykt med alle symbolerne på omslaget , som vi kender det fra 2000 kortnormen. Normen er gældende fra 1.januar 2018 og alle kort for danske mesterskaber skal fra denne dato tegnes/revideres efter denne norm.

Set fra løberens synspunkt er der umiddelbart ikke de store synlige forandringer, da de fleste rettelser er ændring af stregtykkelse og stiplingslængde.

Der er dog enkelte nyheder man skal være opmærksom på!

1. Det symbol vi tidligere benævnte hugning, hedder nu spor og har fået en bredere betydning. Envidere er det nu muligt at kombinere symbolet med gennemløbeligheder (symbol 508)
2. Den olivengrønne farve for haver er nu, som i sprintnormen, forbudt at passere (symbol 520)
3. Der er kommet yderligere en gennemløbelighed “uigennemtrængelig skov” (symbol 411)
4. Der er nu en mulighed for at lægge grønne prikker i symbolerne for åbent område med spredte træer (symbol 402) og åbent område med lav undervegetation og spredte træer (symbol 404)
5. Nogle symboler har fået påhæftet betegnelsen impassabel. Det gælder f.eks impassabel mur (symbol 515) og impassabel hegn (symbol 518). Det er dog ikke forbudt at passere dem, hvorfor indhegninger stadig vil have lodret skravering (520 forbudt område) som vi kender det fra 2000 normen.