Skip to main content

Kort NYT august 2017

Ny kortnorm - ISOM 2017

Den nye kortnorm for o-kort, som afløser kortnormen af 2000 er nu en vedtaget og skal anvendes for alle IOF arrangementer fra 1. januar 2018. Det vil sige VM, veteran VM og World Ranking events.

Kortudvalget anbefaler at alle Dansk Mesterskaber fra 1. januar 2018 envidere løbes på kort efter den nye norm.

For øvrige løb er det op til arrangørernes ambitioner og muligheder med korttegningen, om den nye norm anvendes. Det skal de nærmeste år fremgå af instruktionen om kortet er tegnet efter ISOM 2017 normen.

Der arbejdes med en oversættelse af normen til dansk. Den engelske udgave kan downloades fra kortudvalgets hjemmeside.

e - Diverse - IOF kortnorm ISOM 2017

 

Ocad og ISOM 2017

Der er i Ocad 12 symboler for ISOM 2017. Som noget nyt er der et seperat symbol for minimums størrelse for  flere symbolet. 

Symbolarket for ISOM 2017 kan downloades fra kortudvalgets hjemmeside for alle udgaver af OCAD fra Ocad 8 og opefter.

c . Rentegning - ISOM 2017 symbolfiler ocad 8 til 11

Den brune farve er stadig i ISOM 2017 opgivet som Pantone 471 (stafagefarve).  Ocad har oversat farven for firefarveprint anderledes end tidligere (CMYK 20/70/100/0). Resultatet er dog stort set ens og OK.

 

Fra ISOM 2000 til ISOM 2017

 

Ocad

Ocad har udarbejdet en oversættelsestabel for konvertering af kortfiler fra ISOM 2000 til 2017 

På kortudvalgets hjemmeside er en instruktion i hvordan det gøres. 

c - Rentegning - Vejledning konvertering ISOM 2000 til 2007 (juli 2017)

På hjemmesiden ligger envidere de filer som skal bruges ved konverteringen.

c - Rentegning - filer for konvertering til ISOM 2017 (juli 2017)

 

Illustrator

For konvertering af kortfiler i Illustrator har Steen Frandsen udarbejdet et symbolark med ISOM 2017 som ligeledes ligger på kortudvalgets hjemmeside.

c - Rentegning - ISOM 2017 Illustrator ai10 symboler

 

Priser og bestilling af grundkort hos DOF, leveret af kortsupervisor

Kortudvalget har vedtaget nye lavere priser for levering af grundmateriale. De lavere priser er begrundet i en stor tidsbesparelse i fremstillingen af grundmateriale takket være data fra MapMagic, som altid indgår i o-kort og ofte i sprintkort. 

Priser og beskrivelse af data finder du på kortudvalgets hjemmeside

a - Grundmateriale - Bestilling og priser, grundkort (juli 2017)

En anden mulighed er at få data gratis via MapMagic, hvor I så selv skal konvertere DXF filerne og sætte grundkortet op.

 

 

Logo og tekst på kort

Som det fremgår af ovenstående indeholder både o-kort  og sprintkort data genereret af MapMagic i grundmateriale leveret af DOF. Derfor skal MapMagic logoet og COWI logoet altid medtages på det færdige kort.

Alle lineære data og højdedata er frit tilgængelige og leveres af SDFE gennem online-portalen kortforsyningen. Data omfatter den Danske Højdemodel (DHM) og GeoDanmark-data. Betegnelse GeoDanmark data dækker over geografiske data, som staten og kommunerne producerer og vedligeholder sammen. Sommer orthofoto leveres af COWI

Dette sammenfattes til følgende tekst på kortene:

Kortet er fremstillet på grundlag af Danmarks højdemodel (DHM) og GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering (SDFE) og Danske kommuner

Referat fra KU møde 2-2017

På kortudvalgets hjemmeside finder du alle kortudvalgets referater.

Det sidst er 2/2017 fra juni

KU-referat 2/2017