Skip to main content

KORT nyt

Flemmings sidste optræden i IOF sammenhængDet internationale forbund, IOF

Flemming ved sin sidste IOF optræden i Strømstad

Flemming Hjort Jensen er pr. 1. Januar stoppet i IOFs kortkommissionen. Kortudvalget udtrykker en stor tak til Flemming for et godt og engageret arbejde i kommissionen, hvor han har været ansvarlig for uddannelsen og stået for de åbne kortkonferencer i forbindelse med WOC.

Han har desuden været en utrættelig talerør for danske interesser i forbindelse med tilblivelsen af den nye IOF kortnorm.

Kortnormens tekniske del blev vedtaget af Council ved mødet 20.-21. januar i Polen og kortudvalget er gået i gang med at oversætte normen til dansk.

Den nye norm vil blive præsenteret ved forårets seminarer.

Grundkortet 2017

Grundmateriale over skovområder leveres nu, udover det traditionelle hillshade kort (skyggekort), yderligere hillshade generet som "sky view" og vegetationskort baseret på reflektionsdata genereret på basis af de samme LIDAR data (laserscanninger) som det traditionelle hillshade kort.

Dette er gjort mulig, idet Ulrik Nielsen som er ingeniør fra DTU med speciale i radarsignalbehandling og dataanalyse har lavet en softwarepakke MapMagic til automatisk behandling af data fra kortforsyningen. 

Softwarepakken trækker endnu flere oplysninger ud af laser scanningerne, idet vegetationskort baseret på reflektionsdata nu også er en del af den vifte af gode grundmaterialer, som er resultatet af den meget nøjagtige laserscanning af hele landet i 2015/16.

Disse kort vil fremover vil være en del af DOF leveret grundmateriale.

Materialet kan også hentes direkte fra Ulriks hjemmesiden mapmagic.dk sammen med FOT og kurver i dxf format. Og det er gratis.

Ivrige deltagere i kurset i SYDKurset i NORD var i rette omgivelser - en masse kort!Afholdte OCAD kurser i rentegning

40 korttegnere fra 25 klubber har forberedt sig med en opfriskning af færdighederne med rentegning af kortene og er blevet opdateret med sidste nyt om levering af grundmaterialer.

Referat kortudvalget

Referatet for sidste møde ligger nu på kortudvalgets hjemmeside.

Referatet kan hentes HER

Flemming Nørgaard