Skip to main content

Skovadgang

Naturbeskyttelsesloven 

Læs bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse ved at trykke på overskriften.

Adgangsbekendtgørelse

Læs bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen ved at trykke på overskriften.

Vis:

Denne aftale gælder for de enheder under Naturstyrelsen, der har fået godkendt deres nye driftsplaner. Det nye i forhold til den tidligere aftale er, at der er sket en yderligere zoneringsopdeling. Her er 3 typer: Stillezoner, Friluftszoner og Facilitetszoner. I alle zoner kan udlægges Naturzoner/Vildtlommer. Orienteringssporten har mulighed for at komme i alle zoner, men der er begrænsninger i Stillezonerne.

Status for NST-enhedernes forvaltning pr. primo 2019 er, at det ikke er alle enheder under NST som er bekendte med de to eksisterende aftaler fra henholdsvis 2011 og 2014. Skovområdet under DOF har løbende dialog med NST om emnet.

Hvis du har behov for yderligere information, så kontakt DOF`s Naturkonsulent, som kan være behjælpelig ved spørgsmål