Skip to main content

Klubledermøde 1/2022

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Der indkaldes hermed til Klubledermøde i Østkredsen mandag d. 31. januar 2022.

Mødested:
Visuelt møde via Microsoft Teams - dvs. over internettet.

Mødet tilgåes ved at trykke på et link, som fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Ingen tilmeling - intet link og ingen deltagelse.

Det er tilstræbt at mødet kan afholdes inden for 2 timer.
Mødedato/tid: Mandag den 31. januar 2022, kl. 19.00 - ca. 21.00 
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformændene! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Selvbetjening efter eget behov  
Dagsorden: Dagsorden: Dagsorden
Bilag: Østkredsen - Beretning 2021
Bilag: Østkredsens udvalg for Børn & Unge - Formandens opgaver
Referat: Offentliggøres ca. 1 uge efter mødet
Tilmelding: Via O-Service
Sidste tilmelding: Lørdag den 29. januar kl. 24:00