Skip to main content

Klubledermøde 3/2021

| Torben Seir | Nyheder 2021

Der indkaldes hermed til klubledermøde i Østkredsen mandag d. 8. november kl. 19:00 i OK Roskildes klubhus.  

Mødested:
OK Roskildes klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde.
Mødedato/tid: Mandag den 8. november 2021, kl. 17:30 - 22:00.
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformændene! 
Spisning: Mødet indledes med fællespisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18:30.
Dagsorden: Dagsordenen er nu offentliggjort - læs den her.
Bilag-pkt A2: Strategi 2022-2025
Referat: Referatet er offentligøres på denne side ca. 1 uge efter mødet.
Tilmelding: Via O-service.
Sidste tilmelding:

Lørdag den 6. november kl. 24:00.