Skip to main content

Klubledermøde Øst - 1/2017

| Henrik Poulsen | Østkredsen - Nyheder

Referatet fra klubledermødet mandag den 23. januar er nu offentliggjort

Der er klubledermøde mandag den 23. januar, husk tilmelding via O-Service senest 21. januar

Mødested: Roskilde OK's klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde (kort)
Mødedato/tid: Mandag den 23. januar 2017, kl. 17.30 - 22.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med spisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18.30
Dagsorden:

Offentliggøres på denne side senest onsdag den 11. januar. Mødets hovedpunkt vil være valg til Kredsbestyrelsen.
Dagsorden
Beretning
Østkredsens Venner - vedtægter
Notat om placeringen af DM Nat

Referat:

Referatet med tilhørende bilag er nu offentliggjort - hent dem her:
Referat
Bilag 1: Deltagerliste
Bilag 2: Seniortræningsmiljø i Østkredsen
Bilag 3: Sjællandsmesterskaber

Tilmelding: Via O-Service. Husk også at angive om du kommer til spisningen.
Sidste tilmelding: Lørdag den 21. januar kl. 23.59
Referat: Offentliggøres på denne side senest 2 uger efter mødet. Melding herom udsendes til deltagerne.