Skip to main content

Skole

Der ligger et stort synligheds- og rekrutteringspotentiale i, at skolerne efter skolereformen har fokus på fysisk aktivitet i skoletiden, og åbner sig mod foreningslivet og dermed DOF’s klubber. Orienteringsløb er skrevet ind i Fælles Mål for folkeskolen, og DOF skal understøtte skolerne i, at alle børn lærer at løbe orienteringsløb i skolen.

Udfordring
Vi er i konkurrence med andre idrætsgrene, som umiddelbart kan være nemmere at understøtte på skolerne, fordi de allerede har kendskab, faciliteter og udstyr til disse. Orientering kræver, at der skal tegnes skolekort, indkøbes materiel og gives undervisning til lærere og elever. Derudover er Åben Skole-tanken en udfordring for vores klubbers organisering, da undervisning af lærere og elever i arbejdstiden kan kræve frikøb af kvalificerede instruktører og dermed give udgifter til klubberne.

Målsætninger
• 100 skoler har i sommeren 2018 fået FVIS-pakker, altså en øgning på 25 pakker i første halvår af 2018 i forhold til indgangsmålingen. (1)
• Vi skal i 2019-2021 gennemføre min. 90 skoleforløb (30-30-30) i et tæt samarbejde mellem forbund, skole, klub og kommune. I 2020 evalueres indsatsen med henblik på evt. fortsættelse og fremtidig finansiering.
• Vi skal i sommeren 2018 have finansiering af ”Projektrunde II” på plads.
• Vi skal årligt via skoleevents i kontakt med min. 7000 skoleelever, der kommer til at opleve orientering som en sjov, tilgængelig og udfordrende idræt.
• Skolernes Find vej Dag 2018 arrangeres med min. 2000 deltagende elever.
• Skole OL arrangeres af min. 10 klubber i skoleåret 18/19.

Strategi
Skolereformen giver elever og lærere mulighed for at stifte bekendtskab med orientering og orienteringsklubber på langt grundigere vis end tidligere. I undervisningsministeriets ’Nye fælles mål for idræt’ står der, at en elev efter 7. klasse ”kan gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort, kompas og digitale medier” og ”har viden om orienteringsløbskort, kompas og digitale medier”. Det skal vi udnytte med en markant indsats over for kommuner og skoler. Vi skal henvende os til kommuner og direkte til skoler med en pakkeløsning, der som minimum giver lærerne en grundig introduktion til orientering og kan bruges både digitalt og tværfagligt. Vi skal gennem vores klubber skabe orienteringsaktiviteter for skolerne, der er sjove, tilgængelige og udfordrende.