Skip to main content

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er Dansk Orienterings-Forbunds øverste myndighed, der mødes hvert år i enten februar eller marts.

Det består af medlemsklubbernes repræsentanter, også for associerede medlemmer, samt medlemmer af hovedbestyrelsen, appeludvalg, kredsbestyrelser og områder.

Kun repræsentanter fra klubber, der er fuldgyldige medlemmer har stemmeret ved repræsentantskabsmødet.

Herunder finder du alle relevante dokumenter fra repræsentantskabsmøder i de seneste mange år, herunder referater, mødemapper og årsregnskaber.