Træneruddannelsesstruktur endelig

I forbindelse med DOFs vision for træning af børn og unge (TBU) starter DOFs træneruddannelser til efteråret op i et nyt format.

Uddannelse og kompetenceudvikling af trænere i klubbernes børne/ungdomstræning og andre trænere/ledere for børn og unge i DOF er et af de helt centrale punkter i TBU. Med de nye træneruddannelser er det målet at det bliver nemmere for trænere at uddanne sig mere specifikt inden for deres ansvarsområde i børne/ungdomstræningen.

De nye træneruddannelser holder fast i niveaudelingen fra de tidligere træneruddannelser, men det bliver nu muligt at tage to forskellige uddannelser på både trænerniveau 1 og 2.

DOFs nye træneruddannelser er en af de fire dele som TBU består af. De fire dele er:

  • Bogen ”Træning af børn og unge orienteringsløbere”
  • TBU-klubprojekter
  • DOFs online trænerforum
  • DOFs træneruddannelser

De nye træneruddannelser kommer til at tage udgangspunkt i indholdet i bogen ”Træning af børn og unge orienteringsløbere”, som bliver udgivet i løbet af efteråret 2018. I takt med at de forskellige kapitler i bogen er blevet udarbejdet, startende i september/oktober 2017, er der blevet afholdt 4 pilottrænerkurser med det formål at præsentere og få indspil til indholdet i den nye bog, samt afprøve forskellige undervisningsmetoder på kompetente og erfarne klubtrænere. Deltagerne har taget godt imod det nye materiale, og der er kommet en masse gode indspil til både indhold i bogen og træneruddannelserne. To af de trænere der har deltaget på flest af pilottrænerkurserne, udtaler på en række spørgsmål om de afholdte pilotkurser og TBU fremadrettet:

Kim B. Schmidt, børne/ungdomstræner i Herning OK (har deltaget på alle 4 pilottrænerkurser):   

”Det er utrolig positivt at der nu kommer et materiale som kan sikre at vore løbere trænes relativt ens på tværs af klubber, og med et øvelseskatalog som gør det muligt at træde ind i trænerrollen selv om man ikke selv har trænet O-løb i 25 år. Der har været en god udveksling af ideer og erfaringer mellem deltagerne fra de forskellige klubber - og jeg forventer at der kan komme en kontinuerlig og frugtbar drøftelse i fremtiden - nu hvor vi i endnu højere grad får samme referenceramme for træningen.”

”Udviklingsmodellerne (fra den nye bog, red.) og tilhørende øvelser har været et godt værktøj for mig som jeg forventer mig meget af i fremtiden når øvelseskataloget bliver færdig. Som træner falder man fra tid til anden i det hul at træningen bliver for svær eller for let - det tror jeg at de nye øvelser tilpasset alder kan råde bod på. Derudover tror jeg at øvelserne kan skabe en større variation i træningen - når egen fantasi slipper op.”

”Jeg synes at det er en kvalitet at vi i DOF har et meget bredt fokus - at verdensmestre underviser helt grønne trænere eller at sportschefen giver oplæg til børnetrænere. På den måde får vi skabt en rød tråd og vi får skabt en stor DOF-familie hvor man kommer til at kende hinanden fra høj til lav. Det tror jeg på er en enorm motivationsfaktor for alle os der laver de ugentlige træninger for børn som måske ikke er lysende verdenstalenter men kommer for at have det sjovt - vi skal alle have det sjovt i en stor DOF-familie.”

Bjark Bo Christensen, børne/ungdomstræner i Holbæk OK (har deltaget på 3 pilotrænerkurser):

”Det har været godt og givende at være på trænerkurserne. Især blandingen af praktiske øvelser og teori har været rigtig godt. Det giver også et godt indblik i, hvordan den overordnede strategi for børne- og ungdoms træningen er tænkt. Der har været en livlig dialog, både kursisterne imellem men også med de engagerede undervisere.”

”Opdelingen i udviklingsmodellerne har været rigtig god at stifte bekendtskab med. Det har givet en god viden om, hvad man som træner bør fokusere på i de forskellige alderstrin. Vi har også på egen krop lært en række øvelser, som man kan gå direkte hjem og bruge i klubben. Det har også været en øjenåbner, at man skal/kan opdele træningen i 3 elementer, hvor et eller flere kan være opvarmning/fysisk træning.”

”Der er masser af inspiration at hente. Det giver en god forståelse af, hvordan man kan skrue træningen sammen. Ved at tage en træneruddannelse skal man ikke starte forfra for at etablere træning for børn og unge. Du får en god pakke af teori og praktik med hjem.”

Datoer for træneruddannelser efteråret/vinteren 2018/2019

Datoerne for opstart af de nye træneruddannelser er allerede fastsat, så sæt kryds i kalenderen. I efteråret/vinteren 2018/2019 afholdes Hjælpetræneruddannelsen og Trænerniveau 1-uddannelserne (Børnetræner og Ungdomstræner) på følgende datoer:

Hjælpetræneruddannelse (2 x 4 timer, 2 hverdage fra kl. 17-21):

  • 7. og 14. november i Øst- og Vestdanmark (lokaliteter kommer senere)

Børnetræner- og Ungdomstræneruddannelse (4 x 7 timer, 2 weekender fra kl. 9-16 alle dage)

  • 17-18 november og 19-20 januar (afholdes sandsynligvis i samarbejde med HNIE)

Undervisere bliver som udgangspunkt DOFs TBU-konsulenter Anders Bachhausen og Tue Lassen.

 

Læs mere om opbygningen og indholdet i de nye træneruddannelser her

Læs mere om TBU her  

Undervisning

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF