LOEB version 2.9.6


Det er nu blevet tid til den årlige opdatering af LOEB. Dette års version har nummer 2.9.6, og i forhold til sidste års version, er der primært tale om fejlrettelser. De vigtigste ændringer er:

  • Fejl i startrækkefølge ved B-finale i kortdistance rettet
  • Fejl i indlæsning fra SATELLIT er rettet
  • Problem med gamle versioner af SATELLIT tages der højde for
  • Samlet klubresultatliste ved etapeløb er tilføjet

På nyere maskiner (Pentium 180 og opefter) har tidligere versioner af programmet ikke kunnet startes - der er i stedet udskrevet en "Runtime Error 200" fejlmeddelelse. Dette skyldes en fejl i et modul fra firmaet Borland, og en rettelse af dette er indarbejdet i den nye version. Det er vores håb, at dette også kan forklare de ellers uforklarlige nedbrud, der forekommer, når man bruger LOEB under Windows95/98.
Den største ændring er, at i år sender vi kun LOEB ud i en »stor« udgave, dvs. den udgave, der tidligere svarede til STORLOEB. Den »lille« version kan stadig fås ved henvendelse, men da baggrunden for at have to udgaver ligger helt tilbage i forskellen mellem 8086/88 og 286 pcere, så anser vi det ikke længere for nødvendigt at sende begge udgaver ud.
Ligeledes vil man lede forgæves efter CONDES. Da dette program ikke har ændret sig i flere år, tillader vi os at udelade det fra dette års opdatering.
Til sidst en advarsel: Det er vigtigt at man benytter den nyeste version, og især skal man lade være med at blande versioner. Der er mange eksempler på, at det går galt!

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF