Mobiltelefon viste sit værd i de norske fjelde.

Det startede med en vinterstorm med vindstød af orkanstyrke. Karup blev ramt lige i hjertet. DM-nat skoven væltede.
En afvikling af det længe planlagte DM-arrangement i Stendal/Ulvedal plantager var udelukket. En aflysning blev straks annonceret.
Flere ideer var fremme. DOF's konkurrenceudvalg, besluttede at en fastholdelse af datoen var vigtigere end reglerne om skovlukning i denne helt særlige situation.
En flytning til et tæt pakket DM-efterår ville ikke være en god løsning.
Der kom tilbud fra flere klubber om hjælp til Karup. Det endte med at Holstebro stillede terræn og kort til rådighed. Alt syntes afklaret.
Men.... Karup måtte endnu en gang melde fra. De ville gerne til efteråret, men ikke nu.
Mobiltelefonerne glødede imellem Gålå og Kvitävatn i de norske fjelde samt byer i det midt- og vestjyske.
Resultatet blev at Holstebro OK overtager arrangement, og at Karup snarest mulig får tildelt et nyt stort arrangement på Nordkredsens terminsliste.

Herefter skulle der ikke være tvivl - DM-nat afholdes lørdag den 2. april 2005 i Vestre Plantage med Holstebro OK som arrangør .

Stævneinformation på O-service er opdateret og mere end 30 tilmeldt -
Hold Jer ikke tilbage - En smule storm med vindstød af orkanstyrke kan IKKE vælte et DM i natorientering!
Holstebro OK's hjemmeside er nu opdateret. Se via link herunder.

http://www.holstebro-ok.dk/ny%20orientering/HOK/dm-nat.htm

Afstemningsfristen er forlænget til 1. marts, så der er ingen undskyldning for ikke at afgive sin stemme.

Unge tegner kort-projektet går ind i sit 2. år. Det første kort er nu godkendt.

Det er lidt underligt at 50.000,- kr i direkte tilskud til klubberne er så svære at få afsat ?
Der er stadig mange penge på kontoen og plads til flere projekter i klubberne.
Vinterhalvåret er traditionel højsæson for korttegning, og nu er det første kort helt færdigt.
Det er Peter Horstmann og Troels Christiansen der har nytegnet Trørød Hegn i målestoksforhold 1:7.500. En lille lækker sag.
I Norge, hvorfra ideen kommer, er man nu langt over 100 nye kort, og flere er kommet til.
Jeg forstår simpelhen ikke den danske træghed. Kom nu ud af vinterdvalen - Projektet lukker den 31.12.2005 så SKAL tilskudskontoen være tømt!

Se det ny flotte kort i stor størrelse via link herunder. Her kan du også læse, hvordan din klub kommer med i tilskudsordningen.

Kontakt: Kortkonsulent, Søren Nielsen

http://www.schm.dk/ung/kort.html

Mange vil være bogholder og breddekonsulent.

Ved udløbet af ansøgningsfristerne ser regnestykket sådan ud:
15 har søgt stillingen som bogholder, mens 30 bejler til stillingen som ny breddekonsulent.
I den kommende uge begynder ansættelsessamtalerne, og en afgørelse forventes først i næste uge.

Se stillingsbeskrivelserne for de ansatte i Staben og på Sekretariatet samt forbundets nyformulerede personale- og medarbejderpolitik via link herunder.

http://www.dk-orientering.dk/ansat/

AF Ole Husen

Samarbejde, respekt og tillid

De europæiske mesterskaber 2004 blev som bekendt afholdt på Sjælland. Det skete i et samarbejde mellem flere klubber og naturligvis med de respektive skovejere. Forud for et internationalt mesterskab afholder de enkelte deltagende lande en række testløb for at finde frem til deres hold. Nogle nationer beder værtslandet om at være behjælpelig med et eller flere løb i værtslandet i relevante terræner. Således også før EM 2004.

I maj 2004 arrangeres 3 løb for flere af de deltagende nationer. En Sprint i Sorø by med tilstødende park og skovområder, og mellem- og langdistance løb i Sorø Sønderskov og Valdemarskilde. Desværre afholdes løbet i Sorø Sønderskov uden en skriftlig tilladelse. Stiftelsen Sorø Akademi er ansøgt dels om postplaceringer i forbindelse med sprintearrangementet og dels om løbstilladelsen i Sorø Sønderskov. På sidstnævnte bliver der givet skriftlig afslag 2 gange idet en fornyet ansøgning sendes efter første afslag. Arrangørerne får alligevel den opfattelse, at man godt kan afholde arrangementet og melder OK til deltagerne.

Afslaget er af skovejeren givet fordi, der skal være et andet arrangement i de dage. Stor er overraskelsen derfor, da man møder de mange orienteringsløbere i skoven. Ejeren vælger ikke at foretage sig noget drastisk som f.eks at standse arrangementet. Skaden er jo også sket.

Efterfølgende kontaktes arrangørerne for en forklaring. Da reaktioner – efter flere rykkere – fortsat udebliver kontaktes Dansk Orienterings Forbund. DOF får sagen belyst og deltager i et møde for at få sagen afklaret. Resultatet er naturligvis en uforbeholden undskyldning fra DOF. Vi aftaler, at der betales for arrangementet jvf skovaftalen med Dansk Skovforening. Normalt kræver Stiftelsen ikke betaling, da de gerne stiller deres skove til rådighed for friluftsaktiviteter i et respekteret samarbejde. Det forventes også at kunne ske i fremtiden i et respektfuldt samarbejde med DOF. Så langt så godt.

Stiftelsen og DOF vil med dette fælles indlæg dels redegøre for sagsforløbet og dels fortælle, at vi i DOF er meget glade for den holdning Stiftelsen her har givet udtryk for. Vores uforbeholdne undskyldning er accepteret og vi garanterer, at dette var et enkeltstående uheld.

I DOF vil vi gerne bruge denne sag til at understrege, hvor vigtigt et godt samarbejde er såvel internt som eksternt. Vi skal have respekt for og tillid til hinanden. Det er derfor vigtigt, at vi alle i vore handlinger ikke misforstår eller misbruger gensidig tillid. Vi skal altid sikre klare linier til vore interne som eksterne samarbejder. Vi skal altid sikre, at vi har skriftlig kontrakt eller aftale med hinanden – også internt i DOF. Det er ikke et tegn på mistillid, men en sikring af gode samarbejdsrelationer og i øvrigt rationel optræden.

Lad os være glade for, at der igennem mange år har været gode relationer mellem Stiftelsen og O-sporten, og at de gode relationer kan fortsætte. Men lad os også tage ved lære af situationen.

Stiftelsen Sorø Akademi og Dansk Orienterings - Forbund

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF