Forbundets bruttolandsholdsgrupper (Seniorelite, U25 og Juniorelite) har i den forgangne weekend gennemført en vellykket træningssamling på Bornholm, som bl.a. omfattede en danmarkspremiere på MicrO.

Forbundets bruttolandsholdsgrupper (Seniorelite, U25 og Juniorelite) har i den forgangne weekend gennemført en vellykket træningssamling på Bornholm, som bl.a. omfattede en danmarkspremiere på MicrO.

Det var første gang at danske o-løbere fik lejlighed til at stifte bekendtskab med MicrO-orienteringen og det blev et lykkeligt møde. (Det vil blive for omstændeligt at beskrive MicrO her, - men interesserede kan med fordel downloade en beskrivelse fra NOC's hjemmeside).
Som bekendt har de nordiske orienteringsforbund besluttet at man allerede ved det kommende nordiske mesterskab (Norge, 26-29/5) skal kåre mestre i den nye disciplin. Det har, blandt elite-løbere og -ledere, afstedkommet nogen panderynken, at man med sådan en hast vil indkorporere denne nyskabelse i mesterskabsregi, og der er blevet stillet spørgsmålstegn ved både konceptets holdbarhed og fairness. For at imødegå denne problemstilling har det norske forbund dannet en "udrykningsstyrke" som, i tiden frem til mesterskabet, besøger de øvrige nordiske lande og demonstrerer hvordan konkurrencen gennemføres.
Således ankom en 3-mandstrup (Morten Dalby, Ulf Rogstad og Jan Vidar Nilsen) fra NOF til Rønne Lufthavn fredag aften, tegnede kort lørdag formiddag, og organiserede MicrO for de danske landsholdsløbere lørdag eftermiddag.
Både under træningen og særligt ved den efterfølgende analyse om aftenen forduftede den forudgående skepticisme som dug for solen. Det vil ikke være helt ved siden af at beskrive denne markante holdningsændring som et regulært jordskred.
Konklusionen blandt løberne var at konceptet holder og at det stadig vil være den bedste orienteringsløber der vinder.
Den stærkeste indvending "mod" disciplinen er at det stiller uhørt høje krav til kortets nøjagtighed, og at dette i sig selv kan være en potentiel kilde til problemer.

Landsholdets besøg på Bornholm tiltrak sig også opmærksomhed fra TV2-regionalen som producerede et fremragende indslag med fokus på "den hjemvendte søn", Jacob Grønnegård. (Se indslaget her). Dette lå fint i forlængelse af Johan Fegars foredrag lørdag aften, om pressestrategien frem mod WOC2006 i Danmark.

Fra torsdag aften til søndag middag blev der løbet 5 o-træninger i nogle af Danmarks bedste (og ved denne lejlighed delvist snedækkede) terræner.

Samlingen bød på nedenstående lækkerier (opskrifterne kan rekvireres hos overtegnede):

Fredag formiddag: Tjeklinie-orientering i Rø Plantage (læs eliteudvalgsformandens "Orienteringsteknik i Danmark 2", s. 71, - en udmærket kogebog).

Fredag eftermiddag: Mangepost (postpluk) i Blykobbe, - på kurvekort.

Lørdag formiddag: Stafettræning på Dueodde.

Lørdag eftermiddag: Mellemdistance med MicrO-orientering på Jomfrubjerget. (Vi fandt ingen).

Søndag formiddag: Lang (the discipline formerly known as "klassisk") distance i Paradisbakkerne.

Tirsdag den 1. marts havde de nordiske landstrænere og eliteledere sat hinanden stævne til et arbejds- og udviklingsseminar 'Orientering på den internationale dagsorden’.DOF’s eliteudvalg var den ansvarlige vært for dagen.

Hvert år i januar mødes de fire nordiske lande til det såkaldte NORD-møde. Her udveksles ideer på breddeområdet, IT området, kortområdet og her drøftes hvordan de nordiske lande kan påvirke udviklingen af international orientering – det sidste sker både på præsident- og landstræner/sportschefniveau.

Udviklingen af international orientering og det internationale program er ALTID et emne på NORD-mødet.
Dette års NORD-møde i København var ingen undtagelse, og store spørgsmål står til drøftelse:
Hvordan kommer orientering på det olympiske program?
Hvordan bliver orientering attraktiv for medier og presse?
Hvordan bliver orientering attraktiv for sponsorer?
Hvordan skal det internationale program se ud, nu hvor det er besluttet, at World Cup skal stoppe efter 2006 og vi i øvrigt nu har VM hvert år og NOM og EM hvert andet år.

På NORD-mødet i januar præsenterede det danske medlem af Foot-O-Committee, Ove Gasbjerg, en løs skitse til fremtidig eliteprogram.
I forbindelse med World Cup i England i starten af maj måned skal Foot-O-Committee arbejde videre med denne skitse for udarbejdelse af et oplæg, der kan forelægges IOF Council i juni måned.
De nordiske landes landstrænere og sportschefer besluttede på NORD-mødet snarest at mødes igen for at drøfte disse spørgsmål videre, for aktivt at komme med indspil til Foot-O-Committee.
Det besluttedes også, at det skulle ske i en hidtil ikke anvendt arbejdsform i NORD-regi, nemlig i en form for ’mål og strategiproces’ styret af en konsulent udefra.
DOF’s eliteudvalg påtog sig ansvaret for arrangementet som så skulle holdes i København.
Der blev taget kontakt til Team Danmark og til DIF og det endte med, at DIF’s chefkonsulent Torben Bundgaard påtog sig opgaven som procesholder.
I løbet af processen skulle vi have et indlæg omkring ’udfordringer ved at komme på det olympiske program’. – og helst ved det danske IOC-medlem Kaj Holm. Det blev i stedet generalsekretæren for Danmarks Olympiske Komitè, Karl Chr. Koch.

Desværre modtog K. K. Terkelsen tirsdag morgen, da han stod i Kastrup lufthavn for at tage mod de norske og finske deltagere, afbud fra Torben Bundgaard, der var blevet ramt af influenza. Sidste øjebliks aktioner for at finde en stedfortræder mislykkedes. Det blev derfor ’Plan B’, der blev taget i anvendelse: at den danske sportschef måtte lede processen.
Efter mødet blev der af vore gæster udtrykt stor tilfredshed med Plan B.

Karl Chr. Koch fortalte om vigtige indsatsområder for at komme på det olympiske program, hvor han så opfyldelsen af de formelle krav som den mindste hindring (at IOF har mindst 75 medlemsnationer i 5 kontinenter)
De to store opgaver iflg. Karl Chr. Koch bliver 1) at overbevise IOC om, at orientering skal optages til fordel for andre som skal smides ud (det kræver masser af lobbyarbejde) og 2) at gøre orientering interessant for TV og medier, så den også kan tiltrække sponsorer.
Karl Chr. Koch lagde ikke skjul på, at det var et særdeles ambitiøst mål orienteringsidrætten havde sat sig, og han lagde heller ikke skjul på, at det ligger ikke lige om det første hjørne med en optagelse, men mente i øvrigt ikke vi skulle opgive målet og ønskede os god arbejdslyst.

Fokus på tirsdagens drøftelser havde meget fokus på, hvordan gør vi orientering TV- og medieegnet og på udvikling af et TV-egnet koncept.
Deltagerne vurderede at netop dette spørgsmål måske var det allervigtigste nu.
Deltagerne vurderede, at uanset om OL ligger længere eller langt ude i fremtiden, så er det vigtigt for idrætten i det hele taget at opnå større synlighed af mange andre grunde, bl.a.:
-\ten anerkendelse af de udøvere der i perioder af deres liv vier hele deres tid til idrætten
-\ten forudsætning for at få sponsorer - og dermed penge der kan være med til at udvikle idrætten
-\tfor idrættens overlevelse - for at fremme og understøtte rekrutteringen til idrætten

Gruppen vurderede også, at der nu bl.a. via ny teknologi er nogle muligheder, der bør gøre det muligt at gøre orienteringen medieinteressant. VM i Sverige viste det.
Initiativer lige nu arbejder også i den retning. MicrO orientering – et ’skiskydningskoncept’ som er udviklet i et samarbejde med TV2 Norge, det norske forbund og NOC arrangørerne, og som i den forgange weekend blev præsenteret for vore bedste løbere på træningssamlingen på Bornholm.
Falder generalprøven ved Norwegian Spring den 17. april tilfredsstillende ud, bliver det afviklet som Nordisk Mesterskab i maj . Endelig er der det danske trackingsystem, som første gang blev præsenteret i TV i forbindelse med Copenhagen City Cup og som siden er videreudviklet, og som også vil blive taget i anvendelse ved NOC.

Fra tirsdagens møde er der udarbejdet et arbejdspapir som allerede er sendt til høring hos de andre nordiske mødedeltagere for respons inden den 15. marts, så et indspil fra de nordiske eliteansvarlige kan fremsendes til Foot-O-Committee.

Lørdag den 5. marts 2005 samles o-folket for at træffe beslutninger.

Årets repræsentantskabsmøde vil utvivlsomt vise nye vejvalg i et vanskeligt terræn. Oplæg har over lang tid været synlige på www.orienteringsløb.dk, i bladet og på møder i kredsene.
Der må og skal ske noget nyt - bare mere af det vi altid har gjort er ikke nok.

Men nyt er noget bøvl og koster penge.

"Plejer" er en magtfuld herre og penge gror ikke på træerne. Derfor er standpunkterne trukket skarpt op, og en ny balance - et nationalt kompromis - skal skabes via vores demokratiske system.
Det er en naturlig og vigtig proces. De reformivrige skal overbevise de skeptiske ... eller omvendt.

Vi vil og skal finde nye vejvalg. At løbe den samme vej og bruge den samme teknik hver gang giver ingen ny læring.

Det bør blive enkelt og sjovt, når knap 60 klubber stiller med de bedste til årets DM i demokrati og beslutninger.

Se "startlisten" og de sidste nyheder via link herunder.

http://www.schm.dk/rep2005/

For at fremme trænerkulturen og skabe ekstra opmærksomhed omkring trænerskabet har eliteudvalget valgt at genindføre kåringen af Årets Træner.

På dette års repræsentantskabsmøde, der i går blev afviklet i Slagelse, blev kåringen af årets træner genindført.
I Eliteudvalget har der været enighed om, at Mads Ingvardsen til fulde opfylder de kriterier vi mener, der skal kendetegne en god træner:
- Kan motivere
- Har engagement og udstråler dette
- Kan hjælpe og støtte i medgang og modgang
- Er en god kammerat
- Er loyal mod sine aktive, kolleger og ”arbejdsgiver”
- Kan tage en beslutning og stå for konsekvenserne
- Har social kompetence
- Har gennem uddannelse og egne erfaringer skaffet viden og kunnen
- Kan kommunikere og formidle


Motiveringen som Årets træner 2004 begrundedes i øvrigt specielt med følgende egenskaber som eliteudvalget finder har kendetegnertMads Ingvardsens trænerskab:
"- Visionær og iderig
- Har et stort engagement
- Har respekt for sine aktive og respekt fra sine aktive
- Kan kommunikere sine budskaber ud
- Er en god trænerkollega
- Har et altid smittende godt humør
- Er diplomtræner

Mads har lederegenskaberne i blodet eftersom han er 3. generation i en familien der er orienteringsledere. Han har været en del af et stærkt og velfungerende lederteam for junioreliten, og hans aftryk vil præge arbejdet med vores talentudvikling i mange år fremover".

Mads Ingvardsen har i perioden 1.06.02 til 31.12.04 været ansat som Dansk Orienterings-Forbunds juniorlandstræner for junioreliten.
Mads Ingvardsen har været en væsentlig drivkraft og inspirator i forbundets nye landsdækkende talentudviklingsprojekt og udvikling af WildCard-konceptet.
Tillykke til Mads Ingvardsen.

I år har indstillingen og valget af Årets træner været lukket, forstået på den måde, at indstilling og valg alene er sket blandt eliteudvalgets ledere og trænere.
Tanken med kåringen af årets træner vil fremover være er, at enhver træner på klub-, gruppe-, kreds- eller forbundsniveau skal kunne belønnes og påskønnes for dygtigt trænerværk.
Til næste år vil indstiling blive åben og valget vil ske i et forum med repræsentanter der dækker forbundets træningsmiljøer bredt.

Som bevis på æren fik Mads Ingvardsen overrakt en vandrepræmie i form af en kunstvase med tilhørende bog, hvori årets træner kan videregive sine idér og tanker om træning til kommende modtagere af prisen.

Som det har været tradition gennem efterhånden mange år får Årets O-løber prisen overrakt i forbindelse med forbundets repræsentantskabsmøde

At Mikkel Lund er blevet valgt til Årets O-løber 2004 er ikke nogen nyhed - det er tidligere bragt som nyhed her på hjemmesiden, men det er en god tration at overrækkelsen af prisen sker i forbindelse med forbundets repræsentantskabsmøde. Således også dette år.
Det var populært, at Mikkel Lund havde taget turen fra Oslo og til Slagelse for at modtage prisen og repræsentantskabets anerkendende hyldest.
Står det til Mikkel er de flotte resultater i 2004 ikke nok for ham. I Eliten 2005 udtaler han til Thomas Jensen, "at hans drøm er at stå øverst på præmieskamlen til et VM, gerne i 2006 i Danmark - men bliver det ikke der - så bliver det senere".
Tillykke til Mikkel Lund.

Et lille kuriosum. På grund af ferie var det ikke lykkedes at få den rigtige vandrepræmie frem fra Årets O-løber 2003, Signe Søes - et stort flot træfad.
Sportschefen havde da været nød til at være kreativ, og han havde således til anledningen fremstillet en attrap, der skulle gøre det ud for den rigtige vare.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF