- Der her skal I gentage næste år også. Konklusionen var klar efter et vellykket ungdomslederseminar i Østkredsen lørdag den 7. januar 2006.

- Der her skal I gentage næste år også.

Konklusionen var klar efter et vellykket ungdomslederseminar i Østkredsen lørdag den 7. januar 2006. 25 ungdomsledere var mødt op til seminaret. Initiativtagerne Michael Sørensen og Rune Monrad var ti

Du kan nu blive helt klar til VM-året ved at deltage i workshops om rekruttering af voksne og ungdomsarbejde.

Indbydelse til Workshops

... i Jelling den 4. februar, og Roskilde den 11.februar.

Kurset i Odense viste at der var for kort tid til at gå i dybden med rekrutteringsarbejdet for voksne og med ungdomsarbejdet.
Derfor afholdes som annonceret i seneste nummer af Orienteringsløb.dk (Nr. 6, 2005) workshops.
Den 4. februar i Jelling med workshop for Rekruttering og fastholdelse af voksne og en workshop for Ungdomsarbejde i klubben.
Den 11. februar i Roskilde med workshop for Rekruttering og fastholdelse af Voksne.
Du kan lige nå at blive klar til at få skabt nogle rigtig gode rammer for de nye, der kommer i år.

De praktiske oplysninger er følgende:

Dato og sted:
Lørdag den 4. februar i OK Gorms klubhus i Jelling, Abrahamsens Gård, Skovgade 27 B
7300 Jelling. Begge workshops afholdes her.

Lørdag den 11. februar 2006 i OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20, 4000 Roskilde.
Kun workshop for rekruttering af voksne

Tidspunkt:
10.00 til 15.00

Program:
Kl. 10.00 - Ankomst, Kaffe
Kl. 10.15 – Workshops
Kl. 12.30 - Frokost.
Kl. 13.00 - Workshops
Kl. 15.00 - Afslutning.

Indhold
Introduktion af nye voksne
Vi tager udgangspunkt i et forløb over 3-4 aftner.
Målet er en enkel og sjov introduktion i grundlæggende o-teknik. Derefter kikker vi på et længere forløb.
Endelig drøfter vi struktur i arbejdet med de nye voksne, og ser på, hvordan vi skaber et beredskab for de børn, der følger med. Du får undervisningsmateriale med hjem.
Instruktør: Preben Schmidt.

Ungdomstræning for børn & unge
Hvordan laver man ungdomsarbejde med succes?
Hvordan laver man laver man ungdomstræning for nye børn (10-12 årige)?
Hvordan får man ungdomsløbere og hvordan fastholder man dem?
Hvordan kan ungdomsledere/trænere udnytte hinanden i et netværk?
Forskellige orienteringsmomenter i teori og praksis.
Der arbejdes på at få en oplægsholder fra en klub med succes, der kan fortælle hvordan man har gjort der.
Instruktør: Jesper Lysgaard

Betaling
Pris 100,-, der betales kontant via O-service. Kurset indgår i forbundet uddannelsesplan. Der udstedes kursuskvittering, som kan benyttes til at søge tilskud ved egen kommune.
Kurset indgår i forbundet uddannelsesplan. Der udstedes kursuskvittering, som kan benyttes til at søge tilskud ved egen kommune.

Åbent kursus
Kurset henvender sig til de personer i klubben, der er eller skal være ansvarlige for arbejdet med nye medlemmer. Vi opfordrer til at der kommer 2-3 fra hver klub.

Kurset er dog åbent for alle.

Tilmelding
Via O-service senest mandag den 30. januar til kurset i Jelling og senest mandag den 6. februar til kurset i Roskilde.

Instruktører:
Preben Schmidt, Esbjerg
Jesper Lysgaard, Herning

Vi ses
Breddeudvalget!

Det bliver det helt sikkert. Og du kan få en sommer i Danmark fyldt med orienteringsaktiviteter.

Det bliver det helt sikkert. Og du kan få en sommer i Danmark fyldt med orienteringsaktiviteter. Sommeren 2006 i Danmark bliver helt speciel, og hovedattraktionen er naturligvis WOC med WOC Tour, hvor du kan komme ud at løbe. Et absolut ’must’ for orienteringsløbere. WOC Tour finder sted 30. juli – 6. august 2006. Se WOC hjemmesiden http://www.woc2006.dk

Udover WOC Tour er der flere arrangementer at vælge mellem.

Sommerferiens start byder på 2 weekendstævner:

Holstebro OK indbyder til Vestjysk 2-dages den 1-2. juli 2006. Stævnet er det andet efter et koncept med fri start og fri tilmelding på forskellige baner. Et meget afslappet koncept. Se mere i løbskalenderen

OK HTF indbyder til den 30. Vikingedyst i det sønderjyske den 8-9. juli 2006. Det er rent faktisk 30. gang Vikingedysten afvikles. Et traditionsrigt stævne med de kendte placeringspræmier. Se mere i løbskalenderen

Umiddelbart efter VM kan du i år komme til Læsø, hvor Læsø Adventure Sport afvikles den 9.-12. august 2006. I år med et lidt ændret koncept end tidligere. Prolog onsdag, klassisk torsdag, Multisport (havkajak, cykel, løb, svømning, minigolf) fredag, og endelig Natløb fra lørdag morgen. Det hele afsluttes med en Mjødfest. Her har Chris Terkelsen og Anne Konring Olesen meldt deres ankomst. Se mere på http://www.3days.dk

Alt i alt en række meget attraktive valgmuligheder i 2006.

Vi bliver knap 40 deltagere fra 22 klubber, der på lørdag mødes i Odense for at blive bedre skovkontakter.

Dato har ligget fast længe. Indbydelsen kom i december og nu er deltagerlisten klar.
Vi bliver mange - Dejligt mange på lørdag den 14. januar 2006 i Odense.

Temadagen er et tilbud til klubbernes skovkontakter om en opdatering af deres viden og kundskaber. Men lige så vigtigt er det at vi får bygget et nyt netværk, så vi kan hjælpe hinanden bedre fremover.

Det regionale danmarkskort er under opbrud. Det bliver fremover i de nye storkommuner miljøet skal forvaltes. Men hvad er ser så lige, der sker med vores repræsentationer i brugerråd, DIF-amtsbestyrelser og idrætsråd?

Vi skal finde en ny struktur. Derfor er vi samlet for at sikre vi kommer med de steder, der træffes beslutninger. Det haster lidt. De første kredsrepræsentantskabsmøder i de nye kredse under Friluftsrådet løber af stablen i uge 3.
Lørdag kl. 16.00 er vi alle klogere.

Se deltagerlisten via link herunder (doc)
Alle opfordres til at søge sammen om kørsel. DOF/Friluftsrådet betaler udgifterne til selve mødet. Deltageren og deres klubber betaler transporten.

http://www.dk-orientering.dk/plan/2006_14_01_deltagerliste.doc

Henrik Thomsen, Horsens OK er efter indstilling fra forbundet blevet formand for børnearbejdsgruppen under DIF's Breddeidrætsudvalget

En markant formandspost i breddearbejdet er besat af den tidligere formand for DOF's Børne- og Ungdomsudvalg.
Henrik Thomsen, der bor i Vejle med stiller op for Horsens OK, har efter en kort pause valgt at fortsætte den idrætspolitiske karriere i regi af Danmark Idræts-Forbund.
Det er en markant personlighed, med masser af erfaring, der nu sætter sig i stolen som formand for arbejdsgruppen. Gennem en længere årrække her Henrik været først medlem af og derefter formand for forbundets Børne- og ungdomsudvalg og har derfor gode erfaringer med til det nye arbejde i DIF. En kort overgang var Henrik vikar i stillingen som breddekonsulent i DOF.
Arbejdet i arbejdsgruppen er allerede i gang.
Vi ønsker Henrik tillykke med udnævnelsen, og håber, at det vil lykkes dig at gøre en forskel på den nye post til glæde for klubber og børn under DIF.


RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF