Med Torbjørn Sindballes udtræden af DIF og Team Danmarks nye aktivkomite er Chris Terkelsen indtrådt i stedet.

Ved efterårets valg til DIF Team Danmark nye Aktivkomite blev Chris Terkelsen med 39 stemmer valgt som suppleant blandt de fire, der skulle vælges blandt EM og VM-deltagere. En af disse fire var Torbjørn Sindballe, triathlet.
Den 15. januar meddelte Torbjørn Sindballe, at han trak sig som formand i Dansk Elitesportsudøver Forening (DEF) og fra sin post i DIF og Team Danmarks Aktivkomite for at hellige sig træningen til 2006 -sæsonens helt store mål, Hawaii Ironman til efteråret
Med Torben Sindballes udtræden af aktivkomiteen er der således blevet plads til VM-sølvvinderen Chris Terkelsen.

Formanden for Aktivkomiteen, Victor Feddersen (roning) har ringet og budt Chris Terkelsen velkommen og meddelt hans første møde den 21. februar. –”Jeg ser frem til et spændende arbejde i et forum af meget dygtige idrætsudøvere fra forskellige idrætter og til opgaven som aktivrepræsentant at være med til at tage stilling til idrætspolitiske spørgsmål”, udtaler Chris Terkelsen.

Øvrige medlemmer er Poul-Erik Høyer (badminton), Marianne Florman (håndbold), Mette Jacobsen og Berit Puggaard, (svømning), Torben Grimmel (skydning), Kasper Hvidt (håndbold), Rikke Rønholdt (atletik), Claus Flensborg (håndbold) og nu altså, Chris Terkelsen (orientering).

Aktivkomiteen skal i følge DIF's love konstituere sig med formand og næstformand samt udpege en repræsentant til DIF's bestyrelse, en repræsentant til DIF og Team Danmarks eliteidrætsudvalg, en repræsentant til DIF's dopingudvalg samt to repræsentanter til DIF's repræsentantskab. Formanden skal udpeges blandt OL-deltagerne.
DIF's og Team Danmarks nye aktivkomite omfatter i modsætning til DIF's tidligere aktivkomite både olympiske og ikke-olympiske idrætter.

Team Danmark har i dag tilføjet endnu et element til www.teamdanmark.dk, nemlig de faglige analyser af de enkelte idrætsdiscipliner – de såkaldte disciplinanalyser. DOF er med blandt de første.

Team Danmark har i dag udsendt følgende nyhed:

"Team Danmark arbejder løbende med at skabe øget åbenhed omkring støtten til dansk eliteidræt. Som et led i denne øgede gennemsigtighed besluttede Team Danmarks bestyrelse i 2005, at disciplinanalyserne skal være offentligt tilgængelige via www.teamdanmark.dk.

Det er udelukkende de godkendte og opdaterede disciplinanalyser, som vil kunne ses på Team Danmarks hjemmeside – og listen over tilgængelige disciplinanalyser vil derfor løbende blive opdateret.

Team Danmarks disciplinanalyse – som udarbejdes i tæt samspil med de enkelte specialforbund - er et ”røntgenbillede” af eliteidrætten i de enkelte discipliner. Analysen fungerer som et fælles udviklingsværktøj i samarbejdet mellem specialforbundene og Team Danmark. I disciplinanalysen kortlægges den enkelte disciplins elitære karakter og potentiale – både internationalt og nationalt. Disciplinanalysen synliggør også specialforbundets organisatoriske prioritering af elitearbejdet og kompetencer til at håndtere dette.

Disciplinanalysen omfatter følgende hovedområder:
Internationale sportslige faktorer.
Nationale sportslige faktorer.
Organisatoriske- og ledelsesmæssige faktorer.
Økonomiske og kommercielle faktorer.
Sundhedsmæssige faktorer.
Miljø- og facilitetsmæssige faktorer.


Ved at klikke ind på nedenstående link er det muligt at få adgang til alle de disciplinanalyser, der i øjeblikket er opdaterede og godkendte af såvel forbund som Team Danmark. Listen vil løbende blive opdateret, når nye disciplinanalyser bliver godkendte.

http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsdoc.nsf/content/webs6lne2t

Dansk Orienterings-Forbund og Silva Sweden AB har igennem mange år haft et godt samarbejde. I de første mange år sponserede Silva landsholdet med fuldt lansdholdsudstyr (løbetøj, overtræksdragter, benskinner, tasker og kompasser).
Siden 2002 har Silva satset mere på friluftssiden (outdoor) og mindre på orienteringssiden. Det betød at samarbejdet fra 2002 blev reduceret til alene at omfatte kompasser og tasker.
Den nye aftale, som just er underskrevet, omfatter udelukkende kompasser til landsholdene. Den nye aftale strækker sig frem til udgangen af 2007.

Der er altså ingen undskyldninger for vore løbere for ikke at holde ret kurs frem mod årets store orienteringsbegivenhed, VM i august.


Fakta om Silva Gruppen
Silva Gruppen er verdens førende på kompassiden. Virksomheden startede i 1932. I dag har Silva Gruppen en bruttoomsætning på næsten 300 millioner kroner og har cirka 230 personer ansatte verden over. Hovedkontoret ligger lige nord om Stockholm i Sollentuna. Vigtigste markeder er EU og USA.
Silva Gruppen er i dag repræsenteret i cirka 110 lande. Virksomheden består af otte selskaber i flere verdensdele med virksomhed inden for værktøj, plast, elektronik, kompasser og distribution opdelt på fire forretningsområder områder: Outdoor, Orienteering, Marine og Premium Gift.

I konkurrencen om at være største klub målt på aktive medlemmer er FIF Hillerød stadig bedst, men der rykkes godt bagfra, hvor Roskilde er året højdespringer..

Det interne ”mesterskab” om at blive Danmark's største orienteringsklub, målt på aktive medlemmer er tæt på at være slut. Der mangler stadig indberetning fra 9 klubber, så landsresultat må vente lidt endnu.

Kom nu de sidste!.
Det kan IKKE komme bag på nogen at klubben skal indberette medlemstal til Danmark Idræts-Forbund hver år i december.

Indberetningen er et mellemværende direkte imellem klubberne og DIF. Derfor er det klubben selv der skal gøre arbejdet med at finde de rigtige tal og indsende dem.

Vi skal have alle med, der er tilskudskroner fra DIF i det korrekte medlemstal, og slendrian belønnes ikke.

Medlemstallet er også vigtigt, når vi skal måle på effekten af vores satsning på flere medlemmer.

Men tilbage til det spændende opgør i toppen af dansk kluborientering.

Vinder blev i år atter FIF Hillerød med 256 aktive medlemmer imod 254 sidste år. Farum OK og Silkeborg OK deler sølvmedaljen med 228 medlemmer i mod henholdsvis 203 og 217 året før. OK Pan skuffer med 227 på en 4. plads mod 253 ved sidste indberetning.

Årets højdespringer og solstrålehistorie er OK Roskilde, der bliver nr. 5 med 209 aktive medlemmer i mod 155 sidste år, En fremgang på 54 medlemmer eller knap 35 % på et år.

6. pladsen tilfalder Ballerup og Horsens til deling med 203 til hver imod 191 og 209 sidste år. Vi springer 7. pladsen over og finder Odense på en sikker 8. plads med 200 aktive, et lille tab på bare 4 medlemmer, mens OK Øst på 9. pladsen går frem fra 189 til 194 aktive.

Top ti sluttes af med Kolding, der noteres for 183 aktive medlemmer i begge år.

Lidt regning på top ti klubberne viser en fremgang for de fleste af disse klubber og samlet en tilvækst i aktive medlemmer på 3-4 %.
Der er selvfølgelig usikkerheder knyttet til landsresultatet, men min fornemmelse efter de mange klubbesøg, her i efteråret, er vi har set bunden af 10 års ubrudt nedgang.

Nedgangen har været båret af en stadig tilpasning af medlems- og klubstrukturen. De mange medlemmer vi havde via de militære idrætsforeninger og spejderorganisationerne er nu tæt på at være ude af statistikken.

Samtidig har den nye kontingentstruktur betydet, at klubberne er blevet mere nøjeregnende, når de tæller deres medlemmer. Jeg tror at tilpasningen nu er afsluttet. Og fundamentet for en satsning, som den vi har set i Roskilde vil kunne slå igennem andre steder.

Her har vi en fordel frem for mange andre idrætsgrene. Vi har ingen ventelister og ingen pladsproblemer. Vi kan let tåle at bliver 25 % flere uden det kan ses andre steder end på klubbens og forbundets bundlinie.

Vi mangler lige svar fra: ROID Midtjylland, Idrætsforeningen for Flyvestation Ålborg, Melfar, Ribe OK, Fredensborg OK, Idrætsforeningen, Flyvestation Værløse, København Døves Idrætsklub, Orientering, KFIU, Nykøbing F Roklub, og Vordingborg Garnisons IF’s O.S. Hjælp dem og os til at få de sidste medlemstal pr. 1. december 2005 på plads overfor DIF.

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 1. februar 2006 vedtaget nye regeltekster for løbsafgifterne.

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 1. februar 2006 vedtaget nye regeltekster for løbsafgifterne.

Løbsafgifter er følsomt stof. Det viser også dette års forløb omkring en efter sekretariatets mening nødvendig og fornuftig tilpasning at regelteksterne. Det skal understreges at satserne ikke er ændret, men at flest mulige gråzoner er søgt fjernet, så en ensartet behandling af ligeværdige arrangementer kan ske.

1. runde
På hovedbestyrelsen møde i november blev det besluttet at sende Sekretariatets forslag i klubhøring. Denne høring viste klart at der på væsentlige punkter stadig var uklarheder, og det blev derfor en ommer.
I sær den bestemmelse, der knyttede afgiftspligten for et løb/stævne til bestemte kvalitetsprægende kriterier var uheldig for den fremtidige udvikling af orientering. Derfor blev det en ommer.

2. runde
Det nye forslag, der bygger på en fast grænse for deltagerbetalingen på kr. 25,- blev bedre modtaget. Det har mødt forståelse, da det er let at administrer for alle. Det er vigtigt at vi får en forudsigelighed, så det ikke kommer bag på nogen, hvis der skal betales afgift. Et par høringssvar i 2 runde har dog afsløret at selv denne formulering kunne give lidt uklarheder, ligesom det blev påpeget at det er meget uheldigt, hvis afgiftspligten knyttes til optagelse af løbet/stævnet i O-service eller ej.

3. runde
Da vi gerne ser flest mulige aktiviteter annonceret i O-service, er teksten justeret på det punkt. Udgangspunktet er stadig at alle løb/stævner der er på terminslisten eller i løbskalenderen på forbundets hjemmeside er afgiftspligtige allerede af den grund.

Det nye er at løb/stævner der udbydes til en bredere via O-service eller på anden måde, nu kan blive afgiftspligtige. Det gælder dog kun, hvis deltagerafgiften i en af klasserne er over kr. 25,-.

Kreativiteten er stor. Derfor har vi valgt at skrive ”… deltagerbetaling inkl. brikleje” i den endelige tekst. Vi mente ellers at vi havde taget højde for uklarheder ved at skrive ”deltagerbetaling” i stedet for eksempelvis ”startafgift” eller ”kortafgift”.

En vittig person havde endda forslået at man i fremtiden skulle tage særskilt betaling for saftevand, for at komme under de kr.25,- Da saft normalt er med i deltagerbetalingen er vi nu ikke meget i tvivl på det punkt. På den anden side ligger almindeligt kiosksalg selvfølgelig udenfor deltagerbetalingen, medmindre det bliver obligatorisk at købe en øl for at deltage.

Tilbage stod alene briklejen. Det fremgår nu af selve regelteksten at denne indgår i opgørelsen af de kr.25,-.

4. runde
De nye regler har virkning fra 5. juli 2006, hvis repræsentantskabet godkender dem.

Find den endelige tekst på hjemmesiden: Forbundet -> Biblioteket -> Love & regler
Eller via link herunder

http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF