Det er IKKE en joke - Ugebladet, ALT for damerne bringer i denne uge hele 4 sider om orientering...

Helene Hausner er seriøs med sig selv og sin sport. Derfor har ALT for damerne lagt flotte farvebilleder og fin tekst ind i et stort interview med en af vores bedste eliteløbere på spindesiden.

Du skal selv have glæden ved at købe et eksemplar af nr. 4, der udkom torsdag den 26. januar 2006. Du finder det nok bedst i den nærmeste kiosk eller på tankstationen. Her skal du finde frem til side 100 og nyde det spændende portræt af Helene.

Jeg synes Helene er en flot repræsentant for vores sport og jeg er stolt over, at et medie som ugebladet, ALT for damerne nu tager os alvorligt.

Presseoffensiven, der blev indledt år tilbage og som nu intensiveres, giver resultater. Vi bryder stadig nye grænser. Selv Politikken og Berlingske Tidende viser nu interesse. Nye medier melder sig med stigende interesse, og gør det med en hidtil ukendt styrke.

Det er vist første gang i mit liv at jeg har købt et dameblad - til mig selv!

Tak Helene for dit bidrag…

Week-enden 28. – 29. januar dannede rammen om årets NORD-møde.

Week-enden 28. – 29. januar dannede rammen om årets NORD-møde. En årlig tilbagevendende begivenhed med deltagelse af Norge, Sverige, Finland og Danmark, hvor Danmark må siges at være lilleputnationen rent medlemsmæssigt. Sverige har ca. 90.000 o-løbere, Norge ca. 30.000. Finland har ca. 400 klubber og ca. 10.000 unge under 19 år, der dyrker orienteringsløb. Fælles for alle er at det er kombinationen natur og sport, der driver.

NORD-mødets indhold er primært at samordne beslutninger og fremdrift for de nordiske lande set i forhold til IOF. Foruden det egentlige NORD-møde, hvor formændene mødes, er der en række arbejdsgrupper, hvor fremtiden diskuteres. Der udveksles erfaringer og træffes beslutninger, der har betydning for de egentlige lande. Ved dette års NORD-møde var der arbejdsgrupper for elite, EKT, børn, unge og bredde, samt trail- og pre-o.

Mødet indledes med et fælles oplæg. Herefter i arbejdsgrupper, og endelig fremlæggelse i plenum til sidst. Lørdag aften benyttes til socialt samvær landene imellem.

Undertegnede deltog i arbejdsgruppen børn, unge og bredde.

Konklusionerne fra denne arbejdsgruppe var:

•Vi har fokus på de samme områder, og har mange af de samme aktiviteter i gang.
•Der er fokus på uddannelse af børn og unge i klubberne.
•Der er fokus på træneruddannelse. Det ses som meget vigtigt, at der vedbliver at være fokus på dette. Ingen af de nordiske lande har traditioner for en trænerkultur. Der hvor man har igangsat noget, er der mange børn og unge.
•Skoleorienteringsprojekter er i gang alle steder. Alle lande har nogle udfordringer med at det ikke er sejt nok at løbe orienteringsløb. Norge har med slogan’et ’Vilt, vakkert og rått’ forsøgt at gøre noget ved dette image. Og det har virket!
•At der skal sættes fokus på netværk mellem ledere og trænere i klubberne.
•At der skal sættes fokus på børne- og ungdomslejre samt rene ungdomsstævner. I Finland har man fokus på, at det der betyder noget for ungdomsløberne i klubberne er kendetegnet ved 4 ord: Natur – oplevelser – kammerater – og udfordringer. Alle ting skal være tilstede for at de unge tiltrækkes og bliver i sporten.

I de nordiske lande skal der være et samarbejde, og vi vil følge op på følgende:

o Idebanker – vi vil linke til hinanden og gøre noget sammen
o Ungdomsledere og trænere kan deltage i de enkelte landes ungdomslejre.
o Træneruddannelse. De enkelte instruktører på trænerkurser kan deltage i andre landes trænerkurser.

• I 2006 etableres en fællesnordisk ungdomslederlejr 206. Lejren afholdes den 3. – 5. juli i nærheden af Stockholm. Der inviteres 10 ungdomsledere i alderen 16-25 år fra hvert land. Målet med ungdomslejren er samarbejde og lederskab.

• Omkring børn og unges deltagelse i stafetter er der en fælles holdning. Nemlig at det er i orden at deltage med mix-hold (flere klubber deltager på det sammen hold), men mix-hold kan ikke vinde præmier eller medaljer.

Læs mere om flytningen fra Farum

Efter en række gode år i Team Danmarks Elitecenter i Farum er forbundets kontor og postadresse nu tilbage i Idrættens Hus i Brøndby.

Vi få mange varme velkomst ord med på vejen, når vi bevæger os rundt i ”Huset”. Et familiemedlem er vendt tilbage føler vist de fleste. Inge Nielsen (nu Madsen) og DOF har et godt ry.

Vi ser frem til at bruge huset i det daglige. Ny adresse er

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

43 45 77 30,
hverdage 8.30-12.30
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.DOF butikken til Jylland
Vores postordre butik er samtidig flyttet til Karup. Efter en udbudsrunde er der indgået aftale med Hanne Kopp, om den videre drift og udvikling. Det er planen at man fortsat skal kunne købe stort set det samme sortiment og til fornuftige priser, men også at der hen ad vejen skal ske en udbygning af varesortimentet.

Betjeningen vil fortsat ske ved afgivelse af ordre på mail, eller til telefonsvarer.
Levering sker med post eller efter aftale på en stævneplads eller ab lager.

Kataloget vil også i år være at finde via link på forbundets hjemmeside eller direkte på butikkens hjemmeside, som er under opbygning. Ny adresse for butikken er:

DOF butikken
v/ Hanne Kopp
Industrivej 14
7470 Karup

97 10 01 03
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.netkopp.dk


Print nyhedsbrevet til din og til klubbens opslagstavle

http://www.dk.orienteering.org/forbund/dok/nyhedsb/2006_2_DOFnyhedsbrev.pdf

WOC året kalder på disciplin, når vi udtrykker os.

Hovedbestyrelsen valgte enstemmigt at følge Eliteudvalgets og Konkurrenceudvalgets indstilling. Vi skal fremover bruge de internationale betegnelser for vores discipliner.

Det dur bare ikke, at vi siger ”Klassisk”, når verden siger og pressen siger ”Lang”

Hvorfor skulle vi være klogere end verden ?

Derfor hedder det nu:

Lang
Mellem
Stafet
Sprint

Det betyder at vores ”Lang” kommer i klemme – Men her følger vi svenskerne og siger

Ultralang

Dertil kommer de rene nationale mesterskabsdiscipliner

Nat
Hold

Det hedder i fremtiden

DM Lang
DM Mellem
DM Stafet
DM Sprint
DM Ultralang
DM Nat
DM Hold

og måske allerede næste år også:

DM MTB-O

En pressevenlig forenkling i et WOC år.

En del har efterlyst en ny 2006 blanket til afregninjg af kørsel og rejse. Nu er den klar.

En del har efterlyst en ny 2006 blanket til afregning af kørsel og rejse. Nu er blanketten og en lille vejledning klar. Begge dele kan hentes her på hjemmesiden.

Samtidig er der lavet en lille vejledning, som omfatter alle brugere af blanketten. Der gælder således for 2006 de samme regler for afregninger, for alle dele af forbundet.

Det indskærpes i vejledningen at der skal bruges en blanket pr. aktivitet, pr. deltager. Vi vil så fra bogholderiets side betale via homebanking ud fra hver enkel blanket. Herved kan alle følge med i, hvad de får afregning for.

Der foretages betalinger alle mandage og torsdage. Det forudsætter at bilagsmaterialet er i orden, hvilket vil sige: Er udfyldt korrekt og sendt via påtegning af den aktivitetsansvarlige til bogholderiet i Esbjerg.

Der er sat en frist på 14 dage til at få tingen frem. Men det anbefales at du bare gør det med det samme, og at I måske på selve mødet, samlingen eller kurset, får tingen udfyldt og påtegnet. Hvis der kommer til at mangle et bilag, fordi returbilletten også skal bruges på hjemrejsen, må den eftersendes til den aktivitetsansvarlige.

Se også de andre blanketter under: Forbundet -> Biblioteket -> Blanketter

God rejse !

http://www.do-f.dk/forbund/dok/blanket/

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF