På lørdag den 21. januar 2006 samler forbundets konkurenceudvalg 37 nøglepersoner for at sikre kvaliteten.

Mødestedet er Idrættens Hus i Odense. Deltagerne kommer fra hele landet. De har påtaget sig opgaver ved årets DM’er og WRE-stævner.

Det er stævneledere, stævnekontrollanter, banelæggere og banekontrollanter samt juryformand og jurymedlemmer, der bruger en lørdag sammen.

Målet er at blive bedre til at løse den opgave, man har sagt ja til. En opgave som kan være utaknemmelig, men også spændende, udfordrende og givende. Det er utroligt, hvad vi kan få op at stå, når vi planlægger godt og er mange der yder et bidrag.

Og vi vil gøre det godt – ja bedst muligt. Derfor mødes vi for at drøfte og lytte. For at afstemme holdninger, give og samle gode ideer og hente inspiration.

Det kan kun blive en god dag – for deltagerne i kurset og for hele O-Danmark.


Skulle der være en enkelt, der ikke har fået sig tilmeldt – finder vi en løsning.

Se deltagerlisten, den reviderede indbydelse og anti-dopingvejledningen via link herunder.
Bemærk at indbydelsen er revideret, idet kortkonsulent Søren Nielsen fra kortudvalget vil komme med en indlæg om tilpasningen af filer og trykning af o-kortene.

http://www.dk-orientering.dk/plan/2006_a_kursus_data.pdf

Onsdag startede sportschefens og talentudviklingstrænerens årlige besøgsrunde i TKCerne. Første TKC der fik besøg var TKC Nord.

Det står klart efter besøget i TKC Nordjylland, at ideen omkring talentkraftcenterideen fungerer i bedste stil. Vi mødte veloplagte løbere, træner og forældre, og fik en fantastisk træning i Hammer Bakker. 5 løbere stod for træningen, og havde lavet en kreativ og krævende bane i de tilsneede bakker nord for Aalborg. En idé som kan anbefales.

Besøget i TKC Nordjylland er samtidig startskuddet for at introducere DOFs nye træningskoncept i TKCerne. Træningskonceptet indeholder en skærpet fokus på udvikling gennem opbygning af viden hos løberne. Men konceptet er ligeledes en bevidstgørelse omkring kvalitetstræning og opfølgning på denne.

Træningskonceptet var ligeledes omdrejningspunktet for løbermøde efter træningen, og overskrifter for konceptet er:

Løberne skal have opbygget en basisviden indenfor fysisk træning. Dette opnås ved at gennemføre et undervisningsforløb med 7 lektioner over 1½ år.
Løberne skal have opbygget en basisviden indenfor det teknisk/mentale område. Dette opnås ved at TKCerne skal tilbyde kvalitetstræning hver 14 dag, med grundig instruktion og eftersnak. Løberne skal være klar over formål og succeskriterium for træningen.
Løberne skal være ’klar’ til træningen (mentalt), og være bevidste om, hvordan de optimerer læringen på træningen.
Løberne skal løbende evaluere deres personlige udvikling og i samarbejde med TKC-trænerne kontinuert opstille udviklingsmål, så de konstant forbedrer teknikken.

Det er vigtigt at fremhæve at ovenstående uddannelse tilbydes alle TKC-løbere.

Fødekæden i dansk juniororientering er et videre undervisningsforløb på U16-landsholdet samt senere på Juniorlandsholdet for de elitesatsende.

De kommende par måneder vil turen gå til de øvrige TKCer, og vi ser med spænding frem til et spændende år for dansk talentudvikling !

En velkendt øvelse hedder 'Følg John'. I Ålborg må øvelsen hedde 'Følg Bobach'

Under snakken efter TKC-træningen i Hammer Bakker i går aftes var der lige en, der nævnte at der i søndags (15. januar) havde været et fint indslag i TV2 Nord om familien Bobach. I alt 4 minutter og 19 sekunder.

I den fine udsendelse følger vi hele familien Poul og Kirsten Bobach. Claus Bobach, ældste søn og TKC træner i TKC Nordjylland får da også fortalt, at alle Bobacher løber - onkler, tanter, fætre, kusiner, ja sågar kærsterne.

Se udsendelse under tv2regionerne og følg Bobacherne på en nattræning

http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/

Arbejdet med den nye struktur er nu inde i den afsluttende fase

Det politiske arbejde med at finde frem til en ny struktur for forbundet går nu ind i en mere konkret fase.

Den nedsatte projektgruppe sendte resultatet af gruppens arbejde i høring i november 2005 og afleverede samtidig sine anbefalinger til HB.

Siden har anbefalingerne været præsenteret og foreløbig drøftet på klubledermøderne og i HB i november, ligesom alle udvalg og bestyrelser har været opfodret til at formulere sig i den politiske proces.

De indkomne bemærkninger har efter nytår indgået i arbejdet med at omsætte strukturreformen til lovtekster og §§ ’er.

HB skal på sit møde den 1. februar 2006 endeligt besluttet, hvordan lovforslaget til repræsentantskabsmødet skal se ud.

For at sikre største mulig åbenhed lægges disse tekstforslag nu frem for alle. Det vil således være muligt at tage fat på dit lokale HB medlem, hvis du gerne vil påvirke forslaget yderligere inden HB bestemmer sig for de endelige lovtekster i forslaget.

Læs nyhedsbrev på hjemmesiden sådan: Forbundet -> Biblioteket -> Nyhedsbreve

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/

Det blev en ommer. Sekretariatet har tygget på de mange høringssvar og tilpasset sit forslag, så det kommer den mest massive kritik i møde.

I november 2005 besluttede hovedbestyrelsen at sende sekretariatets indstilling om nye og mere forståelige regler i høring.

Det gav mange reaktioner.
Afgifter er ikke en populær spise for o-løbere.
Vi erkendt hurtigt at vores forslag ikke var gode nok – og tog derfor konsekvensen. Det måtte blive en OMMER.
Den er nu klar….

Flere gav os lidt ret. Det er misvisende, når vi kalder det for ”afgifter”.
Der er vel nærmere tale om et ”medlemsbidrag”. Et bidrag til de fælles opgaver omkring vores landshold, ungdomsarbejde, kurser og konsulentvirksomhed samt alle de andre tilbud, der stilles til rådighed for klubberne i det daglige.
Kort sagt et "løbsbidrag", som det klogt blev foreslået af en kendt og respekteret klubleder.

De nye tekster der nu lægges frem, og som hovedbestyrelsen i første omgang skal tage stilling til, fjerner bindingen af afgiftspligten til tekniske kriterier, som EKT, resultatformidling etc. Vi ser gerne at kvaliteten bliver høj ved træningsløb og at der bliver mange, som er fortrolige med den teknik. Derfor duede det ikke.

I stedet mener vi at størrelsen af deltagerbetalingen er en fornuftige målestok for arrangements sande karakter og valør.
Det vil fortsat blive sådan at stævner og løb, der optages på terminslisten eller løbskalenderen er afgiftspligtige alene af den grund. Det er kun de løb der bliver synlig for en bredere kreds på anden måde, der får en fast grænse for deltagerbetalingen på maksimum 25,- kr.

Det vil således fremover være let at planlægge sine aktiviteter og være sikker på om der er afgiftspligt.

Det er vigtigt at forstå at afgiftspligten er knyttet til løbet/stævnet. Det er således vores forslag at alle baner og alle klasser bliver afgiftspligtige, uanset deltagerbetalingen, hvis blot en bane eller blot klasse har en deltagerafgift over 25,- kr.

Det vil dog fortsat være sådan at rene klubarrangementer og eksempelvis gratis børnebaner ved et afgiftspligtigt løb/stævne undtaget.

Vi mener at vi med den nu foreslåede udformning af reglerne, har gjort dem mere forståelige og måske mere spiselige og i hvert fald lettere at administrere.

Retfærdige bliver afgiftsregler aldrig!
Men, - Så kan vi trøste os med at Velfærdskommissionen netop har udregnet at en dansk gennemsnitfamilie i 2005 fik en reallønsfremgang på netto 10.000 kr. Vel og mærke uden, at der er taget hensyn til stigningen på værdien af jord og fast ejendom.

Læs den reviderede indstilling til hovedbestyrelsen via link herunder.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF