Henrik Thomsen, Horsens OK er efter indstilling fra forbundet blevet formand for børnearbejdsgruppen under DIF's Breddeidrætsudvalget

En markant formandspost i breddearbejdet er besat af den tidligere formand for DOF's Børne- og Ungdomsudvalg.
Henrik Thomsen, der bor i Vejle med stiller op for Horsens OK, har efter en kort pause valgt at fortsætte den idrætspolitiske karriere i regi af Danmark Idræts-Forbund.
Det er en markant personlighed, med masser af erfaring, der nu sætter sig i stolen som formand for arbejdsgruppen. Gennem en længere årrække her Henrik været først medlem af og derefter formand for forbundets Børne- og ungdomsudvalg og har derfor gode erfaringer med til det nye arbejde i DIF. En kort overgang var Henrik vikar i stillingen som breddekonsulent i DOF.
Arbejdet i arbejdsgruppen er allerede i gang.
Vi ønsker Henrik tillykke med udnævnelsen, og håber, at det vil lykkes dig at gøre en forskel på den nye post til glæde for klubber og børn under DIF.


DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF