Læs TKC-rapporten, der dels består af en sammenfattende del med anbefalinger for det kommende år, dels en opsamling på TKC-mødet den 11. december og dels af en evaluering af det enkelte TKC.

Der er helt overordnet stor løbertilfredshed med TKC’ernes tilbud. Af 410 afgivne løbertilkendegivelser på otte opstillede vurderingsområder er 75% markeret i kolonnen "Meget tilfredsstillende" (med 160 markeringer) eller "Tilfredsstillende" (med 134 markeringer), der med få korrektioner kan ændres til Meget tilfredsstillende.
Kun 18 markeringer er markeret under de to kolonner under "Mindre tilfredsstillende".

Ønsker du at komme mere i dybden med løbernes vurderinger eller ønsker du andre spørgsmål omkring TKC virksomheden belyst anbefales du at læse TKC-rapporten.

Giver læsningen anledning til spørgsmål eller kommentarer rettes de enten til Jan Scheel, talentudviklingstræner eller til K. K. Terkelsen, sportschef.

Rapporten finder du her:
http://www.dk-orientering.dk/elite/tkc_rapport_2005.pdf

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF