Hvert år ændres statens takster, og dermed grænsen for det beløb, der trækfrit kan udbetales til ledere og trænere.

Fra 1. januar 2006 er taksterne følgende:

Høj takst - indtil 20.000 km årligt: 3,30 kroner pr. kilometer. (3,10)
Lav takst - over 20.000 km årligt: 1,78 kroner pr. kilometer (1,68)

Den hidtil gældende takst i ( ).

I DOF-regi ydes, medmindre andet udtrykkelig er aftalt, kørselsgodtgørelse med den lave takst. Altså 1,78 kroner pr. kilometer.

Alle afregninger skal fortsat ske ved benyttelse af de særligt afregningsbilag, der udfyldes og og vidt muligt underskrives af den, der rejser for forbundet, og attesteres af den kontoansvarlige.

Afregningsbilaget kan også benyttes ved bus eller togrejser, og ved refusion af andre udlæg, skal så vidt det er muligt vedhæftes originale bilag, i form af billetter, brokvitteringer eller kassebonner.

Den reviderede blanket finder du under: Forbundet -> Bibliotek -> Blanketter på hjemmesiden .

http://www.do-f.dk/forbund/dok/

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF