Selv om de danske placeringer på JWOC-stafetten var langt fra medaljerne, var landstræneren imponeret over de danske løbere.

Juniorlandstræner Lars Lindstrøm var tilfreds med den danske præstation på JWOC-stafetten, selv om et par ærgerlige bom på førsteturene ødelagde chancen for medaljer.

I dette interview gør han også status over JWOC 2007, som overordnet har været en meget positiv oplevelse.

Lars Lindstrøm er heller ikke i tvivl om, at de kommende årgange også vil kunne tage metal til Juniorverdensmesterskaberne i fremtiden.

http://www.do-f.dk/dok/audio/jwoc07_larsefterstafet.mp3

Sidste rapport fra vores udsendte!

Mesterskabernes sidste disciplin – også i dag med store forventninger til de danske løbere.
Med to stævnepladspassager var der mulighed for hele tiden at følge med i stillingen. Drengene startede først, efter et kvarter blev pigerne sendt i skoven, og umiddelbart derefter kom de første drengeløbere forbi målpladsen. Vi spejdede spændt efter de danske farver – måtte desværre vente så længe på 1. holdet, at Rico kom først. Ups, hvor vi havde ondt af Anders, der lå længere nede i feltet og kæmpede bravt.
Da pigerne passerede, var der dansk i front, idet Ida, på andetholdet, passerede i fin stil.
Som ofte set før lykkedes det bedst for førstetursløberen på andetholdet at lave et godt resultat.
De endelige resultater var på det jævne – først på tredje tur lykkedes det begge førstehold at overhale andetholdet..

Maja løb en fantastisk sidstetur og hentede ca to minutter ind på de førende – det var sejt.
Både Søren og Christian kom rundt i tider, der kun var to minutter langsommere end de bedste – hvilket også må siges at være flot.

Der var en del stigning på dagen baner, hvoraf de første 50 meter blev overvundet umiddelbart efter start, så pulsen kom helt i top med det samme.

Pigernes guld og sølv medaljer blev fordelt efter spurtopgør, hvor det lykkedes Norge at presse sig først over målstregen – hvilket var imponerende, idet den norske pige klippede sidste posten sidst, snublede og var ved at falde i opløbet – alligevel havde hun kræfter nok til at komme igen og nå først over mållinien.

Mesterskaberne afsluttes i aften med ceremoni, banket og efterfølgende disco. De danske løbere er allerede nu feststemte – seriøsiteten og nerverne er smidt overbord – nu skal der festes igennem. Vi under dem en god fest, hvor der er mulighed for at skabe kontakter med unge fra andre lande og verdensdele.

Tak til australierne for et godt arrangement – spændende terræner, gode baner, fine rammer, ja alt er gået efter bogen.

http://jwoc2007.orienteering.asn.au/Results/

Juniorlandsholdet kommer hjem imorgen tidlig

Imorgen tidlig 07.25 lander juniorerne i Kastrup efter 14 dage i Australiens vinter.

Det har kastet nogle fantastisk flotte præstationer af sig og herfra skal lyde en opfordring til at møde op og hylde fremtidens stjerner.

Der udloves både flag og en forfriskning til de fremmødte!!

Kortreglement har siden 2004 indeholdt et afsnit om de interne regler om maxpriser ved køb af kort og lån af kortfiler klubberne imellem.

Kortreglement har siden 2004 indeholdt et afsnit om de interne regler om maxpriser ved køb af kort og lån af kortfiler klubberne imellem. Nye satser og regler gør fra 1. juli det mere attraktivt, at holde sine kortfiler opdaterede.

Det drejer sig ikke så meget om penge, som om kortkvaliteten.

Men med de hidtidige interne afregningsregler, var der ikke et særligt incitament til at holde kortfilerne opdaterede. Det er der nu blevet taget højde for, idet loftet for de interne afregningspriser er hævet, så kort af nyere dato kan kræves betalt med en højre sats:

Det hedder i det nye bilag 4 til kortreglementet at:


Benyttelse af kortfiler
1. Fremstilling af kort eller lån af kortfiler til orienteringsløb til andre klubber

1.1 Fremstilling af orienteringskort til orienteringsløb
Klubber der ejer og/eller administrerer en kortfile skal være villig til at fremstille eller lade fremstille orienteringskort til orienteringsløb af den del af kortfilen der ønskes. Betingelserne aftales de to klubber imellem.

1.2 Lån af kortfiler til orienteringsløb, ”rettigheder”
Hvis klubben er indstillet på, at brugerklubben selv foretager reproduktionen af
orienteringskortet skal den korttegnende klubs anvisninger til logo, mærker, reklamer, tekster og restriktioner vedrørende rettelser følges.

2 Kortpriser til orienteringsløb, ”max. pris”

2.1 Salg af orienteringskort revideret eller tegnet inden for de sidste 12 måneder.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt kr. 12,00, max. A4 format og kr. 14,00,
max. A3 format for et printet eller trykt orienteringskort samt de direkte
forsendelsesomkostninger. Hvis orienteringskortet printes eller trykkes med baner vil det ske efter aftale klubberne imellem.

2.2 Salg af orienteringskort revideret eller tegnet inden for de sidste 3 år.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt kr. 10,00, max. A4 format og kr. 12,00,
max. A3 format for et printet eller trykt orienteringskort samt de direkte
forsendelsesomkostninger. Hvis orienteringskortet printes eller trykkes med baner vil det ske efter aftale klubberne imellem.

2.3 Salg af orienteringskort ældre end 3 år.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt kr. 8,00, max. A4 format og kr. 10,00,
max. A3 format for et printet eller trykt orienteringskort samt de direkte
forsendelsesomkostninger. Hvis orienteringskortet printes eller trykkes med baner vil det ske efter aftale klubberne imellem.

2.4 Lån af kortfiler revideret eller tegnet inden for de sidste 12 måneder.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt kr. 7,00, max. A4 format og kr. 9,00,
max. A3 format for hvert orienteringskort der printes eller trykkes efter den lånte kortfile til et forudbestemt arrangement.

2.5 Lån af kortfiler revideret eller tegnet inden for de sidste 3 år.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt kr. 5,00, max. A4 format og kr. 7,00,
max. A3 format for hvert orienteringskort der printes eller trykkes efter den lånte at kortfile til et forudbestemt arrangement.

2.6 Lån af kortfiler ældre end 3 år.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt kr. 3,00, max. A4 format og kr. 5,00,
max. A3 format for hvert orienteringskort der printes eller trykkes efter den lånte at kortfile til et forudbestemt arrangement.

2.7 Børnebaner m.m.
Den kortbrugende klub skal betale maksimalt fremstillingsprisen for hvert
orienteringskort der printes eller trykkes til brug på børnebaner, børnekarrusel eller lignende samt de direkte forsendelsesomkostninger.

3. Fremstilling af orienteringskort eller lån af kortfiler til andre DOF arrangementer

3.1 Kort administrerende klub
Klubber der ejer og/eller administrerer en kortfile kan fremstille eller lade fremstille orienteringskort til disse arrangementer af den del af kortfilen der ønskes.

3.2 Salg af orienteringskort og lån af kortfiler
2.1 til 2.7 gælder også for andre DOF arrangementer.

3.3 Kortbrugende ”klub”
Med DOF arrangementer menes kurser, KC og TKC træning, klub træning og andre
lignende organiserede arrangementer under DOF. DOF klubber sidestilles med andre
DOF arrangementer når det gælder fremstilling af orienteringskort eller lån af kortfiler.


De nye regler med de nye max. priser er vedtaget på kortudvalgets møde den 18. juni 2007 og træder i kraft, den 1. juli 2007.

En vigtig sondring i de nye regler er mellem ”nytegning og revision” på den ene side og ”rettelser” på den anden.

Det er her kortudvalgets opfattelse at en ”nytegning” forudsætter at man starter helt forfra på nyeste grundmaterialer og rekognoscering dækker hele kortet og er systematisk samt rentegning sker i en ny kortfil.

En ”revision” kan benytte den gamle kortfil, men hel kortet skal systematisk rekognosceres og rentegningen systematisk gennemgås. Alt andet er ”rettelser”, som ikke giver ret til den højeste takst.

Print og læs hele det nye kortreglement via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/

Som det sidste sommerløb i Danmark i 2007, blev Skawdysten afviklet i weekenden 14-15. juli.

Skawdysten trak rigtig mange deltagere fra midten af firserne og op til 2002, hvorefter Skagen OK ikke længere alene havde ressourcer til arrangementet. Efter en pause var der igen Skawdyst i 2005, denne gang med Skive AMOK som medarrangør, og med et Put&Run-koncept som det bærende element. Igen i år var Skive AMOK medarrangør, primært til løbsafvikling, mens Skagen OK tog sig af overnatning og forplejning.

- Det er da lidt langt for at sætte manillamærker ud, siger formand for Skive AMOK og stævneleder Gert Johannesen, men det opvejes langt af den fornøjelse, der er ved at se de mange glade o-turister i Skagen. Og så er det sjovt at lægge baner i et terræn, som ikke vi ser i omegnen af Skive.

- Og så er det jo altid godt vejr i Skagen, bare ikke lørdag. Det blev til nogle beskidte biler og våde postskærme, fortsætter Gert. - Søndag så vi vejrguderne fra deres bedste side. Det blev rigtig godt løbevejr. - Og banerne var med gode udfordringer. Som det skal være til Skawdyst.

Der bliver helt sikkert en Skawdyst igen i 2009.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF