28 deltagere har meldt sig til breddeudvalgets og kredsudvalg Syds 2. voksentræf i år.

28 deltagere har meldt sig til breddeudvalgets og kredsudvalg Syds 2. voksentræf i år. Det ligner en rekord.

For 14 dage siden var temaet: ”Voksentræf i bakker”, hvor lidt over 20 deltagere fra 7 forskellige klubber havde sat hinanden stævne i Nørreskoven i Vejle. Her havde Henrik Nygaard Jensen fra Snab stået for øvelserne i skoven.

Temaet for lørdagens voksentræf er: Klitorientering. Og målgruppen er de voksne, der gerne vil blive lidt bedre til lige den udfordring.

”Hvorfor er det kun børn og unge der skal have et kursustilbud. De kommer jævnligt på U kurser for at lære nyt og mærke det gode samvær på tværs af klubberne.” siger Mogens Nielsen fra Kredsudvalg Syd til hjemmesiden.

”Vi mener der er god mening i at lave disse endags tilbud regionalt, og tilmeldingen viser at klubberne både fra Nord og Sydkredsen er gode til at bakke op om ideen. – Og det slutter ikke hermed. – Vi planlægger yderligere to voksentræf her i foråret. Først et i MTB-O og så senere i Sprint. ” slutter Mogens.

Lørdagens voksentræf tager udgangspunkt i OK West’s klublokaler i Vrøgum. Her mødes deltagerne til morgenkaffe og lidt teori. Derefter går turen til Vejers Klitplantage, hvor der er 4 små øvelser, man kan prøve kræfter med.

Det gælder øvelser i at holde sig på den rigtige side at klitterne, gå lige på og ikke mindst 2 øvelser i det sværeste ved klitorientering – Nemlig orientering i overgangene mellem det gule, grønne og hvide på kortet.

Madpakken nydes – og dagen slutter med deltagelse i OK West’s træningsløb i Bordrup Plantage.

http://bredde.do-f.dk/log/subpages/2008_voksentræf_klitter.pdf

Indkaldelse og mødemappen er nu klar. Tilmelding via O-service ...

Indkaldelse

Repræsentantskabsmødet 2008 afholdes lørdag 1. og søndag den 2. marts 2008 på Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.

Program
Repræsentantskabsmødet indledes lørdag kl. 13.00 og slutter søndag kl. 16.00.

Det tilstræbes at følge denne tidsplan.

Lørdag

13.00 \t
Velkomst – optælling af repræsentanter – navneregistrering
\tKaffe.

13.15\t
Repræsentantskabsmødet begynder sit arbejde.
\tValg af dirigent og sekretær –
\tHovedbestyrelsen indstiller: Thomas Lindschouw og Preben Schmidt
\t
Foredrag eller tekniske indlæg –

Nye kommuner! – Nye muligheder?
Oplæg ved Preben Staun, Herning Kommune,
Næstformand i Danmarks Idræts-Forbund
Spørgsmål og debat
\t
14.30\t
Pause

15.00 \t
På vej imod en ny breddepolitik\t
\tBreddesatsningen udløber 1. april 2008. Spørgsmålet er derfor –
\tHvordan finder vi frem til en ny vision, de nye mål og de nye handlingsplaner
\tpå breddeområdet?
\tIdeer og synspunkter fra Børne- og Ungdoms- samt Breddeudvalget med \tefterfølgende dialog

16.15\t
MTB-O
\tHvad er det egentligt for en disciplin? – Hvad går det ud på? - Hvad er \tudfordringen? – Hvad siger skovejerne?
\tOplæg ved Johan Holkmann Jacobsen, MTB-O Projektgruppen
\tSpørgsmål og debat.
\t\t
\tPause
\tForfriskning
\t
17.00\t
Nye grundmaterialer
\tLaserkurver og Ortofoto – en ny verden.
\tIntroduktion fra Kortudvalget.

17.30\t
O-service
\tNy aftale – nye muligheder
\tEn orientering ved Ole Husen

18.00\t
Medieplanen
\tEt multimedieoplæg fra
\tprojektgruppen om forbundets kommunikation.

19.00\t
Middag, socialt samvær


Søndag

07.30\t
Kortudvalgets morgentur

08.00\t
Morgenmad
\t
09.00\t
Repræsentantskabet arbejder – Formandens beretning

10.30\t
Kaffe

10.45\t
Repræsentantskabet arbejder

11.45\t
Æresbevisninger –
\tÆrestegn
\tOrganisatoren
\tSilvablokken
\tÅrets løber, træner, MTB-O rytter og kortprofil\t

12.30\t
Frokost
\t
13.30\t
Repræsentantskabet arbejder

14.45\t
Kaffe

16.00\t
Repræsentantskabsmødet slutter

Dagsorden

Optælling af repræsentanter

a) \tValg af dirigent og sekretær
\tHB - indstiller Thomas Lindschouw og Preben Schmidt

b)\tForedrag eller teknisk indlæg - Se under program ovenfor.

c) \tBeretning om forbundets virksomhed ved formanden og de faste
\tfag- og kredsudvalg. (Bilag)

d) \tForelæggelse og eventuel godkendelse af det reviderede regnskab 2007 – bilag 3
\t
- og forelæggelse af budget for 2008, herunder godkendelse af de af hovedbestyrelsen vedtagne afgifter, samt forelæggelse af budgetskitse for det efterfølgende kalenderår. – bilag 4

Hovedbestyrelsen indstiller at punkt f) behandles sammen med punkt d), så behandlingen af afgifter og kontingent for 2008, sker under et.

e)\tBehandling af indkomne forslag

1.\tBeslutningsforslag fra hovedbestyrelsen – Afgiftspolitik
(Revision af teksten, samt principbeslutning om indførelsen af en fremtidig pristalsregulering af satserne for kontingent og afgifter) – Bilag 1

2.\tBeslutningsforslag fra hovedbestyrelsen – Pristalsregulering
(De tekniske og administrative bestemmelser om afgifter og kontingenter, herunder beslutning om hvordan en indeks reguleringen skal finde sted.) – Bilag 2


f)\tFastsættelse af klubkontingent –
\tPunktet er tidligere foreslået flyttet til punkt d)

g) \tValg af nedennævnte personer for en 2-årig periode:

1.\tFormand (lige år)
\t - Ole Husen – på valg - modtager ikke genvalg – Forslag: Helge Søgaard
\t2. Næstformand (ulige år)
- Kim Folmann Jørgensen – ikke på valg
\t3. Næstformand (lige år)
\t - Helge Søgaard - på valg - modtager ikke genvalg – Forslag: Lars Olsen\t
4. Formand for Planudvalget (lige år)
- Lars Olsen - på valg - modtager ikke genvalg – Forslag: Thomas Lindschouw
5. Formand for kortudvalget (ulige år)
\t - John Holm – Ikke på valg
\t6. Formand for Breddeudvalget (ulige år)
- Lisa Tantholdt – Ikke på valg
\t7. Formand for Børne- og ungdomsudvalget (lige år)
- Jette Kreiberg – på valg modtager genvalg.
\t8. Formand for Eliteudvalget (ulige år)
\t - Helge Lang Pedersen - ikke på valg

h) \tValg af:
\t1. 3 revisorer, heraf 1 statsautoriseret.
\t - Steen Iversen, PWC
\t - Palle Møller Nielsen
\t - Knud Erik Pedersen
\t - alle modtager begge genvalg
\t\t\t
\t2. 1 revisorsuppleant
\t - Kjeld Simonsen
\t - modtager genvalg
\t
i)\tValg af:
\t1. Formand for Appeludvalget
\t - Søren Hviid
\t - modtager genvalg\t
\t2. 2 medlemmer til Appeludvalget
\t - Karl Johan Clemmensen
\t - Gunnar Tamberg
\t - modtager genvalg
\t3. 2 suppleanter til Appeludvalget
\t - Klavs Madsen
\t - Jens-Jørgen Lyngaa
\t - modtager genvalg.

j)\tOrientering om klubledermødernes valg af kredsudvalgsformænd og stedfortrædere samt eventuelle medlemmer af fagudvalgene.

K)\tEventuelt, herunder meddelelse om tid og sted for det kommende års repræsentantskabsmøde.

Se praktiske oplysninger i mødemappen via link.

Navneanmeldelse og suplerende oplysninger om, hvem man gerne vil dele værelse med - til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2008_mappe.pdf

Roskilde Kommune vælger at satse på 2. rangs fodbold og håndbold og forbigår de små idrætsgrene.

Der sker mærkelige ting i de nye kommuner i disse tider. Rigtigt mange kommuner vælger at satse på elitesport, men billedet bliver let noget grumset, når de nye midler skal fordeles.

Et nyt eksempel er Roskilde, hvor det lokale Elitesport Roskilde end ikke er hørt, før Kommunen vælger at lave en tre årig satsning på fodbold og håndbold samt bordtennis.

Se indslag på TV Lorry.

Der er ikke meget elitekommune over den fremgangsmåde og beslutning...http://www.tv2lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=09-02-2008&cID=1&vId=408549

HB referat 1/2008 er på nettet.

Referatet af seneste møde i hovedbestyrelsen, sætter fokus på hovedbestyrelsens rolle og selvopfattelse.

Jørn Simonsen, kredsudvalgsformand i Øst, lagde ikke fingrene imellem, da han på sidste hovedbestyrelsesmøde pegede på svagheder i arbejdet. Der er alt for mange små og ligegyldige ting på dagsordenen og et flertal sager, der alene er til efterretning for hovedbestyrelsen.

Dagsorden er for lang, og hovedbestyrelsen tør ikke være en rigtig bestyrelse, var budskabet. Også på klubledermødet i Øst var meldingen klar. Jørn Simonsen lod sig alene genvælge med den klare præmis, at hanikke vil sidde perioden ud, hvis ikke der kommer mere kvalitet i hovedbestyrelses arbejde.

Ikke alle fandt kritikken lige berettiget, men beslutningen blev at der på det næste møde skal ses nærmere på forretningsorden og dagsordenen.

Et af de væsentlige og fremadrettede spørgsmål er udformningen af en ny breddepolitik. Efter forbundets love er det hovedbestyrelsen, der udformer og vedtager politikker for de enkelte fagområder. Dette gøres naturligvis i samspil med klubberne og fagudvalgene på området.

Uanset at dette samspil er nødvendigt, for at få vedtagelserne forankret godt nok, er det i den sidste ende hovedbestyrelsens ansvar at tingen bliver gjort og at visioner, mål og handleplaner får tilstrækkelig med substans og opbakning.

Ellers var det forberedelsen af det kommende repræsentantskab, der stod på dagsordenen. Lørdag bliver præget af mange forskellige emner, som hovedbestyrelsen gerne vil drøfte med klubberne.

Læs selv referatet via link -

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2008_1_HB-referat.pdf

Banelægningskonkurrencen 2008

Så er tilmeldingsfristen for aflevering af opgave slut.

Der er 63 personer, der vil lege med.

Som sædvanligt bliver banerne bedømt anonymt af de fire dommere. Af gode grunde ved vi derfor ikke noget om, hvor mange der deltager fra de enkelte klubber, så den information må I have til gode.

De 63 baner vil blive bedømt af alle fire dommere.

Et tilbagemeldingsskema og en samlet resultatliste vil blive udsendt til den enkelte deltager den 1. maj 2008

Vi ser med spænding frem til at gennemgå de mange besvarelser.

Kent Lodberg OK Århus
Kenneth Skaug OK Århus
Kai Ø. Laursen Ålborg OK
Frank Johansen HSOK Helsingør


http://www.do-f.dk/forbund/dok/vejled/2007_Banelaegningskonkurrencen_2008_Indbydelsen.pdf

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF