Juniorlandsholdstræner Lars Lindstrøm giver flere unge talenter en chance

Invitation til Åben Juniorlandsholds-samling

I weekenden d. 29/2-2/3 afvikles årets første åbne Juniorlandsholds-samling. Programmet for samlingen er endnu ikke helt færdigt, men allerede nu kan der løftes for lidt af sløret. Lørdagen er planlagt i samarbejde med det norske Juniorlandshold, og vil komme til at foregå i blandt andet Husby Klitplantage. Samlingens fokus vil være o-teknik og sigte mod sommerens Junior-VM.

Som tidligere år, vil Juniorlandsholdet gerne se ca. 10 løbere, der ikke allerede er på Juniorlandsholdet til denne samling. Er du derfor mellem 15 og 20 år, og kan leve op til nedenstående vejledende krav, så skal du kontakte din TKC-træner og melde din interesse. Fristen er fredag d. 1/2.

Vejledende krav:
-\tTræningsmængde: min 6 timer/uge
-\tDeltagelse i fysiske tests
-\tSeriøs træningsplanlægning / dagbogsføring (IT).
-\tDeltagelse i TKC-træning.

Generelle principper for udtagelsen af løbere:
-\tDer tilstræbes ligelig kønslig fordeling
-\tDer prioriteres unge talenter frem for 19-20 årige, medmindre disse har potentiale til en udtagelse til JWOC 2008
-\tEn generel vurdering af attitude og indstilling til seriøs elitetræning vil altid blive vægtet

Endelig udtagelse af løbere foretages af Juniorlandstræner Lars Lindstrøm og offentliggøres på DOFs hjemmeside onsdag d. 6/2.

Hovedbestyrelsen har møde på tirsdag. Et vigtigt ...

Hovedbestyrelsen har møde på tirsdag. Et vigtigt punkt er den endelige planlægning af repræsentantskabsmødet den 1.-2. marts på Vejlefjord, hvor et af hovedpunkterne er en opdatering af forbundets afgiftspolitik.

Hovedbestyrelsen har på sit møde i december vedtaget budgettet for 2008. Heri indgår et forslag til klubberne om at hæve satserne for afgifterne og kontingentet.

Det hedder i referatet at:

”Forslaget betyder at budget 2008 kommer i balance med et overskud på kr. 19.000 og
at budget 2009 alt andet lige giver et overskud på 99.000 imod et budgetmål på
100.000. Forskellen skyldes alene at stigningen i løbsafgifter i henhold til tidligere beslutning på repræsentantskabsmødet før kan træde i kraft den 1. juli og derfor alene
slår helt igennem i 2009.

Hovedbestyrelsen vedtog herefter budget version 3,2, dog således at der ikke disponeres omkring udgivelse af bladet nr. 2, 3 og 4, før repræsentantskabet endeligt har taget stilling
til kontingenter og afgifter på repræsentantskabsmødet den 1.-2. marts 2008”


Forslaget er at satserne for lav løbsafgift hæves med kr. 5 fra 10 til kr. 15 pr. start og at den høje afgift fremover bliver på kr. 25 og kr. 30 pr. start i stedet for henholdsvis kr. 18 og kr. 25.

Kontingentets grundbeløb foreslået hævet med kr. 400 til kr. 1.000 pr. klub og den medlemsbaserede del af kontingentet hæves med kr. 10 og kr. 20 fra henholdsvis kr. 90 til kr. 100 og kr. 215 til kr. 235 pr. år. Børn under 8 og passive er fortsat fritaget.

Det er ønsket om at kunne løfte kvaliteten i vores kommunikation, og at kunne udligne stigningen i priser og lønninger, der ligger bag forslaget.

Omkring det sidste fremlægger hovedbestyrelsen et selvstændigt beslutningsforslag, indeholdende en fremtidig pristalsregulering af afgifter og kontingenter.

Se det forslag som hovedbestyrelsens skal drøftet på tirsdag her på hjemmesiden via Forbundet -> forslag i høring, eller direkte via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/2008_Pristalsregulering_beslutningsforslag.pdf

Landsholdet har givet hinanden håndslag på værdierne i gruppen

Årets første samling for seniorlandsholdet foregik på Team Danmark Centeret, Silkeborg i den forgangne weekend.

Landstræner Jakob Ødum, havde på baggrund af, den store udskiftning i gruppen sat fokus på, at finde nogle fælles "nøgleord" for samværet på landsholdet.

Efter en knaldhård træning på Himmelbjerget, investerede landsholdet hele dagen i arbejdet med, at finde den rigtige måde, at være sammen på i Landsholdsgruppen. Gennem gruppearbejder, øvelser med rollespil, filmproduktion og meget andet spændende stof, kom landsholdsløberne frem til 5 "hjørnesten" som gruppen ønsker at leve efter i fremtiden:


Sammenhold - Seriøsitet - Inspiration mellem "ung" og "gammel" - Opbakning til hinanden - Positiv indstilling.


Alle havde en udbytterig dag. "Det var rigtigt godt, at lære hinanden bedre at kende, noget der er vigtigt, når vi sammen tager ud til de store mesterskaber" påpegede en af de erfarne løbere efterfølgende til sportschefen.


Søndagen blev brugt til, at løbe stærkt. Jakob Ødum havde tilmeldt hele orienteringslandsholdet til at løbe mod atletikeliten på deres vilkår. Disciplinen var Cross, scenen Kirkeskoven midt i Århus. "Formålet er, at lære at løbe stærkt! Den komplette orienteringsløber, skal være en knivskarp løber. I dag er det ikke nok, at være teknisk dygtig, du skal også kunne løbe super stærkt for, at lave topresultater i orientering".


Resultaterne viste, at træningstilstanden pt. er god for hele vor landsholdstrup. Specielt Signe Søes med en fantastisk femteplads hos damerne, samt Mikkel Lund & unge Rasmus Djurhuus hos herrerne imponerede landstræneren.   

Resultater fra crossløbet via link.      

http://www.dafvinterturnering.dk/Resultatservice/DiverseUndersider/70we.aspx

Vi har fået en ny redaktør – og er tæt på at få et nyt blad.

I første omgang er der tale om et prøvenummer. En udgivelse i 3 yderligere numre vil følge efter, hvis klubberne siger ja til hovedbestyrelsens forslag om regulering af kontingent og afgifter på repræsentantskabsmødet den 1.-2. marts 2008.

Det er freelancejournalist Nana Toft, der har påtaget sig opgaven med på rekordtid at få nr. 1 i 2008 på gaden. Det skal ske så betids at alle har det i hånden inden repræsentantskabsmødet.

”Hermed får vi et bedre grundlag for vores beslutning,” udtaler næstformand Helge Søgaard, der er formand i den projektgruppe, som det seneste år har analyseret forbundets kommunikation. ”Vi har været grundige og mener at have et spændende nyt koncept klar til en omdannelse af vores blad fra et mere traditionelt foreningsblad til et egentligt magasin, med vægt på baggrund og analyse”

”Jeg synes det er spændende med en ny redaktør, der kommer helt udefra, og som skal være med til at åbne op for vores indforståede verden. Nana skal især arbejde med at få den redaktionelle linie til at fungere, og skal lærer os alle, der skriver i bladet, at fatte os i korthed. Vi skal i retning af kortere indlæg, og mere plads til kort og grafik, samt en udbygning af kvaliteten i billedsiden.”

”Redaktionel er udgangspunkt at læseren kender nyheden. Den har for længst stået på hjemmesiden. Kort sagt er der ikke megen ide i at fortælle læserne at Søren Bobach vandt. Nej, bladet skal derimod fortælle os, hvorfor Søren vandt” slutter en veloplagt næstformand i flyveren på vej hjem fra NORD mødet i Finland til hjemmesiden.

Nana Toft bor i Københavnsområdet, og er uddannet i kommunikation fra Roskilde Universitetscenter. Hun har tidligere løst opgaver DR og TV 2 og været ansvarlig for udviklingen af et medlemsmagasin for Danske Døves Landsforbund som ansvarshavende redaktør.

Den nye redaktør kan kontaktes på mobil 5126 1690 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Deadline til det nye prøvenummer er den 3. februar 2008. Temaet for dette nummer bliver: Korttegning og kort.

Jakob Ødum stopper som landstræner

Af eliteudvalgsformand Helge Lang Pedersen


Dansk Orienterings-Forbunds landstræner, Jakob Ødum, har meddelt, at han fratræder sin stilling med udgangen af februar måned 2008. Jakob er ansat som administrerende direktør i firmaet Trac-Trac, som er inde i en positiv udvikling. Dansk Orienterings-Forbund beklager, men respekterer beslutningen og iværksætter straks arbejdet med at finde en afløser.Jakob Ødum har været landstræner i godt 4 år og i tre af årene er det blevet til medaljer til Danmark ved EM eller VM, hvilket i høj grad kan tilskrives Jakobs engagement og store viden om træning til orienteringsløb. Jakob overtog trænerposten ved indgangen til 2004 og førte således landsholdet til herrestafetholdets EM-medalje i 2004 og var træneren bag Chris Terkelsens imponerende come back med VM-sølv i 2005. Ved VM i 2006 blev det som bekendt til en flot bronzemedalje til Claus Bloch, men Jakob kunne da glæde sig over, at mange af de bedste danske placeringer blev opnået af nye løbere – et vidnesbyrd om, at Jakobs arbejde med at sikre generationsskiftet i dansk seniororientering begynder at bære frugt. Det viste sig også i slutningen af 2007, hvor ikke mindst Signe Søes leverede en række imponerende resultater. Ud over de sportslige resultater, har Jakob været en uvurderlig og altid imødekommende sparringspartner for mig og de respektive sportschefer – ikke mindst har Jakob været helt central i arbejdet med at få vores nye sportschef, Ole Lind sat ind i jobbet."Det bedste i jobbet som landstræner er, når udøverne for alvor tager opgaven som elitesportsudøver på sig, og lever og prioriterer efter en helhjertet satsning. VM- og EM-medaljerne i 2004, 2005 og 2006 er alle kommet som resultat af sådan en indsats" fortæller Jakob i forbindelse med sin fratræden.Fremtiden

Jakob vil fortsat være en aktiv person i dansk orientering: "Jeg glæder mig til fra sidelinien at se hvordan den nye generation af landholdsløbere udvikler sig over de kommende år, - hvem som tør sigte højt. Hvis orientering kommer på Oddset i 2008 sætter jeg mine penge på Signe Søes"Dansk Orienterings-Forbund lægger vægt på, at landsholdsløbernes periode med usikkerhed skal være så kort som muligt, samtidig med at vi ønsker en åben proces omkring ansættelse af ny landstræner. Derfor vil landstrænerstillingen snarest blive opslået på forbundets hjemmeside.Yderligere oplysninger:

Sportschef, DOF, Ole Lind, tlf. +45 4196 9371

Eliteudvalgsformand, DOF, Helge Lang Pedersen, tlf. +45 5123 1821

Afgående landstræner, DOF, Jakob Ødum, tlf. +45 4196 9372

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF