Årets første udtagelse til landsholdssamling for de yngste talenter er klar:

U-16 landsholdstræner Michael Sørensen har udtaget følgende løbere til årets første samling i Silkeborg den 1.-3. februar: 

Astrid Ank Jørgensen, Horsens OK 
Ida Klingenberg, Faaborg OK 
Anne B. Bertelsen, OK H.T.F.
Anne Nørskov, OK Øst Birkerød 
Cæcilie Christoffersen, Svendborg OK 
Emma Klingenberg, Faaborg OK 
Stine Bagger Hagner, Silkeborg OK 
Jakob Ekhard Edsen, Århus 1900 Orientering 
Mikkel Sørensen, OK Melfar 
Nikolaj Agervold, Tisvilde Hegn OK 
Kasper Ankjær Dinesen, Svendborg OK 
Magnus Færing Asmussen, Svendborg OK 
Marius Thrane Ødum, OK Øst Birkerød 
Ole Dramdal Hasholt, Svendborg OK 
Rasmus Lunding Henriksen, Svendborg OK 

U-16 landsholdet bliver udtaget fra samling til samling. Nye talenter har derfor hele tiden muligheden for, at kvalificere sig til at være med på næste aktivitet. 

Deltagerlisten er klar. Skovkontaktmødet er tæt på udsolgt, selvom...

Deltagerlisten er klar. Skovkontaktmødet er tæt på udsolgt, selvom fristen for tilmelding først udløber ved midnat

Det bliver utroligt spændende at møde vores to oplægsholdere på årets møde for klubbernes skovkontakter.

Skovejer Torben Lynge Madsen, Vrads kommer og fortæller om den verserede vildtundersøgelse, hvor dyrene følges via GPS tracking. Den er nu langt fremme og resultaterne er ved at vise sig, efter der både er tegnet et normalbillede og et billede af vildtets reaktion på forskellige påvirkninger.

Senere på dagen får vi et oplæg fra Dorthe O. Andersen, Danmarks Idræts-Forbund om status på Natura 2000 planerne, B-skove, Adgangsudvalget og naturparkerne. Dorthe er vores konsulent på området, og vil også efterlyse Jeres oplevelser, erfaringer og gode ideer.

Begge indlæg vil blive fuldt op af debat, dialog og spørgsmål, og vi forventer at rigtigt mange vil bidrage. Hen på eftermiddagen er der nyt fra projektet ”Poster i Skoven”, og et indlæg om MTB-O og vores forhold til skoven på dette område.

Hvis ikke du er tilmeldt – Så gør det nu – Der er 6 ledige pladser tilbage …

Se deltagerlisten via link

Find indbydelsen her
http://plan.do-f.dk/log/subpages/2008_indbydelse_Skov.pdf

http://www.dof.dif.dk/log/subpages/2008_deltagerliste.pdf

Jesper Lysgaard, vores breddekonsulent siden...

Jesper Lysgaard, vores breddekonsulent siden den 1. april 2005 har pr. 1. marts 2008 fået nyt job.
Sidste arbejdsdag bliver lørdag den 23. februar 2008.

Det blev til knap 3 år på i jobbet, som tovholder for breddeprojekter og som sekretær og dermed gennemgående figur i de to vigtige fagudvalg, Børne og Unge samt Bredde. Rigtigt mange klubber har haft besøg af Jesper i perioden, og mange kilometer er blevet tilbagelagt undervejs.

Jesper skal fremover stå for opbygningen af en nyt uddannelsestilbud på Akademiet i Herning, men vil ikke være tabt for sporten. Slet ikke. Jesper vil fortsat være at finde på stævnepladsen og i skoven.

Hvad der nu skal ske er selvfølgelig ikke afgjort. Det kræver altid en grundig overvejelse, når en stilling, som denne bliver ledig. Heldigvis er Danmarks Idræts-Forbund indstillet på at fortsætte samarbejdet.

Hovedbestyrelsen har selvfølgelig det afgørende ord, men de to fagudvalgsformænd, Jette Kreiberg og Lisa Tantholdt, har allerede aftalt at mødes.

Et møde der også omfatter næstformand Helge Søgaard, der er den økonomiansvarlige i hovedbestyrelsen og som derfor har de ansattes forhold som en del af sit ansvarsområde, ligesom andre med særlig interesse for breddeområdet vil blive indbudt.

Det er naturligt at det er herfra det først oplæg til en ny stillingsbeskrivelse skal komme, så hovedbestyrelsen på sit møde den 29. januar 2008 kan tage en første indledende debat på et kvalificeret grundlag.

Et af emnerne på årets møde for klubbernes skovkontakter var Natura 2000.

Vores konsulent i Danmarks Idræts-Forbund, Dorthe O. Andersen, der var oplægsholder kunne berette om mere end 12.000 sider med tør viden og vurderinger.

Siden et EU direktiv i 2000 pålagde medlemslandene at udarbejde samlede planer for naturbevarelsen, har amterne og nu Skov- og Naturstyrelsens Miljøcentre i samarbejde med de nye kommuner arbejdet på de såkaldte basisanalyser.

Der er egentlig ikke noget juridisk nyt i Natura 2000, som i bund og grund er en sammenskrivning af al den viden man har om de områder, der allerede er omfattet af konventionerne om Habitater, Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder.

Med det er altid lidt usikkert, hvad der kommer ud af et sådant analysearbejde, og især om der pludselig dukker uventede begrænsninger i adgangen op. Selvfølgelig skal vi respektere sådanne begrænsninger, hvis de er sagligt begrundede. Men det er ikke altid sikkert at dette er tilfældet.

Natura 2000 er en rigtig tumleplads for alle typer at interessegrupper, der har naturbevarelse eller benyttelse som sit interesseområde. Det er derfor vigtigt vi ved, hvad det er der foregår og vi sikre os at vores synspunkter kommer med i den endelige behandling.

Heldigvis er der her i første omgang alene 3 steder i landet, at vi nævnes direkte som en trussel imod de nævnte områder. Og dem er der taget hånd om. Men der kan nemt opstå nye situationer, som kræver et indlæg fra vores side.

Dorthe O. Andersen understregede vigtigheden af at der hele tiden skabes dialog, og af at vi hele tiden efterspørger viden og dokumentation, hvis det trækker op til yderligere begrænsninger.

Se Dorthe O. Andersen power point på via link og på planudvalget hjemmeside, sammen med to vigtige breve, som kan støtte Jer i det lokale arbejde.

Det ene er sendt til Skov- og Naturstyrelsen og videregivet til miljø centrene, som en vejledning og det andet er til dig som idrætsudøver, med råd til hvordan du lokalt gør din indflydelse gældende.

Er du i tvivl. Så kontakt - Dorthe O. Andersen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vigtige link er:

Brev til Skov- og naturstyrelsen:
http://www.dof.dif.dk/log/subpages/2007_brev_dif_sn.pdf

Brev til dig som idrætsudøver:
http://www.dof.dif.dk/log/subpages/2007_brev_dif_deltager.pdf

Link til hjemmesiden om Vand & Natur:
http://www.vandognatur.dk/Mere+information/Natura+2000+planer/

Link til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om Natura 2000:
http://www.blst.dk/Natura2000/

http://www.dof.dif.dk/log/subpages/2007_ppt_natura_2000.pdf

På årets møde for klubbernes skovkontrakt havde vi besøg af skovejer og forstkandidat, Torben Lynge Madsen, Vrads.

Emnet var ”SKOVEN, PUBLIKUM OG VILDTET PÅ KOLLISIONSKURS?”, der blev belyst ud fra det igangværende forskningsprojekt i St. Hjøllund Plantage. Et projekt der økonomisk støttes af Skov- og Naturstyrelsens Jagttegnsmidler, Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien og delvist er betalt af St. Hjøllund Plantage A/S selv.

Projektet er meget omfattende og dækker mange forskellige sider af vildtets betydning for skovdrift, herunder ”vildtvenlig skovforyngelse uden hegn, forsøg med midlertidige elhegn og anden elektronisk vildtafværhning, samt undersøgelser af vildtets betydning for naturforyngelsen, samspillet med kreaturgræsning og forsøg med vildtagre, fodring og forstyrrelsesfrie zoner.”

Endelig er det en del af undersøgelsen at kortlægge konsekvenserne af forskellige publikums aktiviteter, lige fra militærøvelser, over indsamling af mos til jagt og orientering. Det sidste er sket i tæt samarbejde med Horsens Orienteringsklub.

Selve registreringen og dokumentationen indsamles via observationer i skoven og ikke mindst GPS udstyr, der placeres i et halsbånd på krondyr og rådyr, der indfanges og samtidig øremærkes.

Det er alt for tidligt at sige noget om de konkrete forskningsresultater, men noget tyder på at vores egne erfaringer, som brugere af skovene ikke er helt forkert. Vildtet reagerer på direkte påvirkning og forstyrrelser, men finder også hurtigt på plads igen.

Det tyder således på, at vi med fortsat med fornuftig planlægning og respekt af de forstyrrelsesfrie zoner ikke reelt er til skade eller nævneværdig ulempe for vildtet. Men det er, som sagt fortsat alt for tidligt at drage en konklusion.

Det forventes, at der i løbet af 2008 vil blive udgivet flere artikler om forskningsprojektet, som vi her på hjemmesiden vil følge tæt.

Se Torben Lynge Madsens præsentation af projektet via link. [11 MB pdf]

http://www.do-f.dk/dok/vejled/2008_TLM_ppt.pdf

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF