Direktør Mads Ingvardsen har meddelt hovedbestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling, som direktør for Dansk Orienterings-Forbund, med udgangen af februar måned 2011.

Mads begrunder sin opsigelse med, at han har mistet sit engagement i forhold til orientering, der har fyldt en meget væsentlig del af hans liv gennem de seneste 25 år.

Hovedbestyrelsen beklager dybt Mads' velovervejede beslutning, der er ganske udramatisk og alene er et udtryk for en personlig beslutning om, at det er tiden til noget nyt.

Mads har en meget stor andel i dansk orienterings flotte udvikling gennem de seneste år, ligesom han har spillet en fremtrædende rolle i forhold til forbundets Vision2015. Mads har ved indgåelse af betydningsfulde partnerskaber for forbundet sat gang i en markant synlighedsproces, og dermed skabt gode fremtidsperspektiver for vores idræt.

Jeg er selv meget ked af, at Mads forlader stillingen som direktør, men respekterer også hans beslutning. Vort samarbejde har været præget af gensidig tillid, respekt og udvikling, og det har været berigende for såvel forbundet som os begge.

Hovedbestyrelsen har straks igangsat planer for videreførelse af de opgaver og projekter, som Mads har ledet, ligesom stillingen som direktør for forbundet vil blive opslået til besættelse snarest muligt.


Helge Søgaard,
forbundsformand

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF