Kom til DOF's kommunikationskursus 21. januar i Odense - og få masser af inspiration

Hvorfor er det vigtigt at kommunikere godt og præcist i klubben? Og hvilke værktøjer kan vi benytte os af?

Få inspiration til kommunikationsarbejdet i klubben. Tilmelding foregår via O-service.

Hør bl.a. om:

• Gode råd om pressearbejde – oplæg fælles med A-stævne-kurset ved Lars Hestbech, kommunikationskonsulent i Danmarks Idræts-Forbund

• Hvad er god kommunikation?
Hvorfor er det vigtigt at prioritere kommunikation i klubben?

• Udarbejdelse af markedsføringsmaterialer:
Oplæg og øvelser. Udarbejdelse af markedsføringsmaterialer, generel synlighed og anvendelse af fotos.

• Hjemmesiden:
Oplæg og øvelser. Layout/fotos, at skrive til nettet, teknisk opsætning (CMS)

• Mobilsider på nettet, mobilapplikationer:
Oplæg. Mobilsider på nettet, mobilapplikationer, sms-strategi.

• Video på nettet:
Oplæg og øvelser. Optagelse, redigering og upload.

• Sociale og organisatoriske webmedier:
Oplæg. Introduktion til gratis værktøjer og betalingsværktøjer.

• Intern kommunikation:
Oplæg og øvelser. Nyhedsbreve, hjemmesiden, opslagstavlen, personlig kommunikation m.v.

http://www.do-f.dk/dok/udd/Skovkontakt_Astvne_Komm_indbydelse.pdf

ATK er kommet for at blive. Det er er den klare konklusion på de tilkendegivelse de 11 klubber, der nu gennem tre år har været med i ATK projektet, har givet.

Dansk Orienterings-Forbund fik den 28. nov. 2008 godkendt sin ansøgning om deltagelse i et 3-årigt ATK-projekt. Opgaven og målet var at implementere det træningskoncept, der var beskrevet i ’Talentets Udvikling – fra nybegynder til ekspert’.
Projektperioden udløb den 31.12. 2011, men inden året sluttede var projektet blevet evalueret, dels af ATK-klubberne på evalueringsdagen den 26. november i Skibet, og dels via nogle spørgsmål stillet til de deltagende klubber på forhånd.
Svaret fra alle klubber er entydig. Alle vil efter projektperiodens udløb fortsætte deres ungdomstræning efter ATK-konceptet, og der var en klar opfordring til, at forbundet fortsat støtter ATK-konceptet via diverse uddannelsesinitiativer, men der var også en opfordring til at sikre en udbredelse af konceptet til klubber, der ikke har været med i denne proces.
ATK-konceptet er nu også en fast bestanddel i alle vore træneruddannelser og vil være den røde tråd i forbundets elitearbejde fra ung talent til international stjerne.

ATK-projektgruppen mødes allerede den 9. januar 2012 for at diskutere, hvilke initiativer klubbernes anbefalinger og ønsker skal resultere i af fremtidige konkrete forbundsinitiativer. Med til dette møde vil også være DOF's direktør Michael Sørensen, formanden for DOF’s Børne- & Ungdomsudvalg Merete Spangsbjerg, talentudviklingstræner Emil Thorsen og formanden for DOF’s Eliteudvalg Dorthe Hansen.

Rapporten og dens konklusioner kan læses her:
http://landshold.do-f.dk/elite/Pdf/ATK-evaluering2011.pdf

http://landshold.do-f.dk/elite/information.asp

På sit bestyrelsesmøde i december vedtog Team Danmark den indgåede samarbejdsaftale med DOF, der betyder, at Team Danmark øger tilskuddet til vores landsholdsaktiviteter med 50.000 kr. i forhold til 2011. Med støtten på 1,3 mio. kr. i 2012 vil landsholdenes aktiviteter have et omfang i nogenlunde samme størrelsesorden som sidste år med tillæg af, at der i lige år også afholdes Europamesterskaber. Disse afvikles i år i svenske Falun i maj måned og bliver dermed den første internationale mesterskabskonkurrence i 2012. Se mere herom i Morten Lassen og Helge Langs flotte landsholdspræsentation via linket herunder.

I den vedtagne samarbejdsaftale med Team Danmark indgår udover økonomien også ekspertbistand indenfor sportsernæring, -psykologi, -fysiologi og -medicin ligesom DOF og Team Danmark i fællesskab har opstillet en række udviklingsmål omhandlende bl.a. nyt fysisk træningskoncept, analyse af niveauet blandt danske herreløbere, fortsat udbredelse af ATK-konceptet, sammenhæng mellem satsning og uddannelse, implementering af elitetrænerfilosofi samt GPS tracking projekt.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B17tcFp8a4EsZjI0NDg3ZjUtOThlMy00YWFlLWI5ZjYtNzI2NTFhMjMzM2E1&hl=en_US

DOF har netop indgået et breddesamarbejde med landsholdssponsorerne Trimtex og Løberen, der bl.a. skal levere præmier til ’Find vej i Danmark’-dagen 28. april.

De over 35 orienteringsklubber, der afholder ’Find vej i …’-events 28. april, kan se frem til at kunne uddele sponsorpræmier fra Trimtex og Løberen.

Løberen donerer en lodtrækningspræmie til hver event, og Trimtex forsyner en heldig vinder med et specialdesignet ’Find vej i Danmark’-træningssæt de mere end 35 steder. Derudover kan den enkelte klub også supplere med sponsorpræmier.

”Det er en stor glæde, at vores landsholdssponsorer Trimtex og Løberen også bakker op om forbundets breddeudviklingstiltag. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde,” siger DOF’s direktør Michael Sørensen.

Samarbejdet med Trimtex og Løberen indebærer også sponsorpræmier til et nært forestående ’Find vej i … Danmarksmesterskab’ – mere info følger, når vi nærmer os 28. april.

Planudvalget har udarbejdet et nyt forslag til ændring af reglementet for Danmarksturneringen (Divisionsturneringen).

Forslaget kan kommenteres frem til udgangen af januar måned. Kommentarerne vil herefter blive vurderet og et endeligt forslag udarbejdet til behandling/godkendelse på Hovedbestyrelsens møde i juni 2012.

http://plan.do-f.dk/plan/Nydetail.asp?Id=1965

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF