Referat fra årets første Hovedbestyrelsesmøde afholdt 30. januar i Nyborg er på hjemmesiden

Årets første Hovedbestyrelsesmøde blev afholdt i Nyborg den 30. januar. Blandt emnerne var besøg af DIF's næstformand Preben Staun, godkendelse af regnskab 2013 samt forberedelse til årets repræsentantskabsmøde, herunder behandling af indkommet forslag vedrørende ændrede regler for opkrævning af løbsafgifter.

Referatet kan som altid findes via menupunktet Forbundet og Referater eller via nedenstående link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2014-1_HB-referat.pdf

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF