Repræsentantskabsmødet afholdes den 5. marts 2016 i Idrættens Hus, Brøndby fra 9.30-16.00

Indkaldelse med detaljeret information omkring repræsentantskabsmødet vil iht lovene blive fremsendt til klubberne medio februar.

Repræsentantskabet
Nedenstående er uddrag af forbundets love:

Forslag til repræsentantskabet:
8.10
Forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde skal være forbundets sekretariat i hænde senest den 2. januar. Dog kan forslag, der senere er fremsat på og fremmet af et regionalt klubledermøde optages på dagsordenen, hvis det indsendes til forbundets sekretariat umiddelbart efter klubledermødet. Indkomne forslag offentliggøres snarest muligt på forbundets hjemmeside.

Deltagelse
8.4
Kun repræsentanterne fra klubber, der er fuldgyldige medlemmer, har stemmeret ved repræsentantskabsmødet. Hver klub har 2 stemmer.

8.5
En klub kan kun give stemmefuldmagt til egne repræsentanter. En klub kan give en repræsentant skriftlig fuldmagt til at disponere over begge klubbens stemmer.

8.6
For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af antal repræsentanter være forbundets sekretariat i hænde senest 5 dage før repræsentantskabsmødet.

8.7
Stemmeret er endvidere betinget af, at navneanmeldelse sker skriftligt senest ved registreringen af de fremmødte stemmer ved indledningen af repræsentantskabsmødet.

Klubberne kan gratis tilmelde to klubrepræsentanter - ønsker man flere, så koster det kr. 500,- pr. mand.
Tilmelding kan ske via O-service.

Vel mødt!
På HB's vegne
Michael Sørensen

se denne indkaldelse som pdf her
Se referat af repræsentantskabsmødet 2015 via linket nedenfor.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2015_repr-referat.pdf

Naturløb 2016 – 15-17 arrangører søges!

Naturløbene, der arrangeres med Aktiv Rundt i Danmark, tiltrak omkring 6000 skoleelever i 2015. Det samme høje ambitionsniveau har vi for sæsonen 2016. Aktiv Rundt i Danmark er meget tilfredse med klubbernes engagement og evne til at organisere disse skolestævner, og ser frem til fortsat samarbejde i 2016.

Målet er at få afviklet 15-17 Naturløb fordelt i hele landet i løbet af sommerhalvåret 2016.

Det er målet at have alle Naturløb i 2016 på plads inden 1. februar 2016.

Dokumentet Naturløbskonceptet 2016 - findes via nedenstående link.

Skulle din klub være interesseret i at arrangere et Naturløb i 2016, så kontakt skoleorienteringskonsulent Anders Bachhausen - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hurtigst muligt med forslag til tid og sted.

https://www.dropbox.com/s/k0vtfgmmhn9z4fl/Naturl%C3%B8bsKoncept_2016.pdf?dl=0

Nytårsløb og Vintercup - Se det på Facebook!

 
 
 
 
Find mere på Facebook!
  
Indsendt af Tina Udholm / Aalborg OK 

Lørdag-Søndag d. 9.-10. april 2016

Nationalpark Skjoldungernes Land er Danmarks 4. nationalpark og blev indviet i 2015. Nationalparken omfatter dele af Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner.
 
Området indeholder i mosaikker en mangfoldighed af gamle og nyere landskabstyper og en varieret natur og biodiversitet. 16 procent af nationalparken er skov bl.a. Bidstrupskovene og Boserup skov. Cirka 50 procent er privatejet, mens resten er statslig skov. I alt 59 km2, svarende til 36 procent af området, er fredet på grund af særlige landskabelige værdier.
 
OK Roskilde har sammen med Hvalsø OK revideret samtlige kort over Bidstrup skovene efter laserscannet materiale.
 
Skovene udgør et stort, sammenhængende naturområde tæt på hovedstaden og var tidligere ejet af Københavns Kommune. Af denne grund er området hjemsted for et stort antal spejderhytter og feriekolonier etableret til støtte for hovedstadens friluftsliv. Ideelt til en klubtur: Se hyttefortegnelsen og søg på postnr. 4330.
 
"Forårsweekend i Skjoldungelandet" er et dobbeltarrangement med klassisk orienteringsløb, fuld klasseinddeling, café, præmier og samme stævneplads begge dage nær Ny Tolstrup. Langdistance om lørdagen og mellemdistance om søndagen.
 
 
 
Indsendt af Michael Leth Jess / OK Roskilde

Der af holdes i hver af de 3 kredse et rentegningskursus i OCAD i månedsskiftet januar/februar.
Datoerne er:
Tirsdag den 26. januar, FROS’s klubhus Fredericia
Onsdag den 27. januar, Viborg OKs klubhus, Viborg
Mandag den 1. februar, Roskildes klubhus, Roskilde

Udover rentegning af sprintkort vil også rentegning af skolegårds-kort i 1:1.000 være en del af kursets indhold. Et symbolbibliotek for disse kort er på kortudvalgets dagsorden i januar mødet og vil blive brugt på kurset. Skolegårsds-kortene anvender sprintnormens symboler, men med reducerede, velafbalancerede linietykkelser og symbolstørrelser, så det fremstår harmonisk og let læseligt.
Endelig indbydelse udsendes i begyndelsen af det nye år - KRYDS datoen af i kalenderen allerede nu!

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF