Nyheder

Ny kortnorm - ISOM 2017

Den nye kortnorm for o-kort, som afløser kortnormen af 2000 er nu en vedtaget og skal anvendes for alle IOF arrangementer fra 1. januar 2018. Det vil sige VM, veteran VM og World Ranking events.

Kortudvalget anbefaler at alle Dansk Mesterskaber fra 1. januar 2018 envidere løbes på kort efter den nye norm.

For øvrige løb er det op til arrangørernes ambitioner og muligheder med korttegningen, om den nye norm anvendes. Det skal de nærmeste år fremgå af instruktionen om kortet er tegnet efter ISOM 2017 normen.

Der arbejdes med en oversættelse af normen til dansk. Den engelske udgave kan downloades fra kortudvalgets hjemmeside.

e - Diverse - IOF kortnorm ISOM 2017

 

Ocad og ISOM 2017

Der er i Ocad 12 symboler for ISOM 2017. Som noget nyt er der et seperat symbol for minimums størrelse for  flere symbolet. 

Symbolarket for ISOM 2017 kan downloades fra kortudvalgets hjemmeside for alle udgaver af OCAD fra Ocad 8 og opefter.

c . Rentegning - ISOM 2017 symbolfiler ocad 8 til 11

Den brune farve er stadig i ISOM 2017 opgivet som Pantone 471 (stafagefarve).  Ocad har oversat farven for firefarveprint anderledes end tidligere (CMYK 20/70/100/0). Resultatet er dog stort set ens og OK.

 

Fra ISOM 2000 til ISOM 2017

 

Ocad

Ocad har udarbejdet en oversættelsestabel for konvertering af kortfiler fra ISOM 2000 til 2017 

På kortudvalgets hjemmeside er en instruktion i hvordan det gøres. 

c - Rentegning - Vejledning konvertering ISOM 2000 til 2007 (juli 2017)

På hjemmesiden ligger envidere de filer som skal bruges ved konverteringen.

c - Rentegning - filer for konvertering til ISOM 2017 (juli 2017)

 

Illustrator

For konvertering af kortfiler i Illustrator har Steen Frandsen udarbejdet et symbolark med ISOM 2017 som ligeledes ligger på kortudvalgets hjemmeside.

c - Rentegning - ISOM 2017 Illustrator ai10 symboler

 

Priser og bestilling af grundkort hos DOF, leveret af kortsupervisor

Kortudvalget har vedtaget nye lavere priser for levering af grundmateriale. De lavere priser er begrundet i en stor tidsbesparelse i fremstillingen af grundmateriale takket være data fra MapMagic, som altid indgår i o-kort og ofte i sprintkort. 

Priser og beskrivelse af data finder du på kortudvalgets hjemmeside

a - Grundmateriale - Bestilling og priser, grundkort (juli 2017)

En anden mulighed er at få data gratis via MapMagic, hvor I så selv skal konvertere DXF filerne og sætte grundkortet op.

 

 

Logo og tekst på kort

Som det fremgår af ovenstående indeholder både o-kort  og sprintkort data genereret af MapMagic i grundmateriale leveret af DOF. Derfor skal MapMagic logoet og COWI logoet altid medtages på det færdige kort.

Alle lineære data og højdedata er frit tilgængelige og leveres af SDFE gennem online-portalen kortforsyningen. Data omfatter den Danske Højdemodel (DHM) og GeoDanmark-data. Betegnelse GeoDanmark data dækker over geografiske data, som staten og kommunerne producerer og vedligeholder sammen. Sommer orthofoto leveres af COWI

Dette sammenfattes til følgende tekst på kortene:

Kortet er fremstillet på grundlag af Danmarks højdemodel (DHM) og GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering (SDFE) og Danske kommuner

Referat fra KU møde 2-2017

På kortudvalgets hjemmeside finder du alle kortudvalgets referater.

Det sidst er 2/2017 fra juni

KU-referat 2/2017

 

Flemmings sidste optræden i IOF sammenhængDet internationale forbund, IOF

Flemming ved sin sidste IOF optræden i Strømstad

Flemming Hjort Jensen er pr. 1. Januar stoppet i IOFs kortkommissionen. Kortudvalget udtrykker en stor tak til Flemming for et godt og engageret arbejde i kommissionen, hvor han har været ansvarlig for uddannelsen og stået for de åbne kortkonferencer i forbindelse med WOC.

Han har desuden været en utrættelig talerør for danske interesser i forbindelse med tilblivelsen af den nye IOF kortnorm.

Kortnormens tekniske del blev vedtaget af Council ved mødet 20.-21. januar i Polen og kortudvalget er gået i gang med at oversætte normen til dansk.

Den nye norm vil blive præsenteret ved forårets seminarer.

Grundkortet 2017

Grundmateriale over skovområder leveres nu, udover det traditionelle hillshade kort (skyggekort), yderligere hillshade generet som "sky view" og vegetationskort baseret på reflektionsdata genereret på basis af de samme LIDAR data (laserscanninger) som det traditionelle hillshade kort.

Dette er gjort mulig, idet Ulrik Nielsen som er ingeniør fra DTU med speciale i radarsignalbehandling og dataanalyse har lavet en softwarepakke MapMagic til automatisk behandling af data fra kortforsyningen. 

Softwarepakken trækker endnu flere oplysninger ud af laser scanningerne, idet vegetationskort baseret på reflektionsdata nu også er en del af den vifte af gode grundmaterialer, som er resultatet af den meget nøjagtige laserscanning af hele landet i 2015/16.

Disse kort vil fremover vil være en del af DOF leveret grundmateriale.

Materialet kan også hentes direkte fra Ulriks hjemmesiden mapmagic.dk sammen med FOT og kurver i dxf format. Og det er gratis.

Ivrige deltagere i kurset i SYDKurset i NORD var i rette omgivelser - en masse kort!Afholdte OCAD kurser i rentegning

40 korttegnere fra 25 klubber har forberedt sig med en opfriskning af færdighederne med rentegning af kortene og er blevet opdateret med sidste nyt om levering af grundmaterialer.

Referat kortudvalget

Referatet for sidste møde ligger nu på kortudvalgets hjemmeside.

Referatet kan hentes HER

Flemming Nørgaard

 
rentegningskursus billede
Som tidligere annonceret afholdes rentegningskurser i henholdsvis SYD, NORD og ØST kredsen. 
Senest tilmelding til kurserne er fredag den 3. februar
 
Kurset henvender sig til korttegnere som er lidt øvede og kender de basale funktioner, men gerne vil forbedre den grundlæggende teknik og lære mere om tilrettelægning af arbejdet. 
 
ØST
Mandag den 6. februar, 2017, 17.00 – 21.30
OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20, 4000 Roskilde.
 
SYD
Tirsdag den 7. februar, 2017, 17.00 – 21.30
FROS’ Klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia
 
NORD
Onsdag den 8. februar, 2017, 17.00 – 21.30
Viborg OK’s Klubhus, Skivevej 93, 8800 Viborg

Underkategorier

Husk at referater fra forskellige møder (Kredsudvalg, Klubledermøder, Børn og Unge) ligger på hjemmesiden.

De ligger under Nordkredsens dokumenter. Her ligger også andre gode informationer.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

DOF ANBEFALER

Tema FindvejiSkolen2

DOF har udarbejdet et e-læringsforløb målrettet elever i 6.-7. klasse, som lærere gratis kan benytte. Læs mere

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF