Nyheder

Forside kortnorm

KORT NYT - ISOM 2017 med mere

Den danske tekst til ISOM 2017 er ved sidste kortudvalgsmøde godkendt af kortudvalget
- tak til Søren Germann for en grundig og professionel sproglig korrektur.
Normen er nu tilgængelig på DOFs hjemmeside under kortudvalget og kan hentes her!
Planen er at give mulighed for bemærkninger, hvorefter den vil blive offsettrykt her i foråret.

Som følge af de nye strategimål i DOF skal vi i kortudvalget kende antallet af korttegnere i forbundet.
Der vil således til klubformændene på mail blive anmodet om at indsende antal korttegnere i klubben.

Referatet for sidste kortudvalgsmøde den 13. januar 2018 ligger nu på hjemmesiden og kan hentes her!

HUSK
OCAD rentegningskurserne for sprintkort i SYD, NORD og ØST kredsen. 
Kurset henvender sig til korttegnere som er lidt øvede og kender de basale funktioner, men gerne vil forbedre den grundlæggende teknik og lære mere om tilrettelægning af arbejdet. 
ØST
Mandag den 5. februar, 2018, 17.00 – 21.30
OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20, 4000 Roskilde. 
SYD
Tirsdag den 6. februar, 2018, 17.00 – 21.30
FROS’ Klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia
NORD
Onsdag den 7. februar, 2018, 17.00 – 21.30
Viborg OK’s Klubhus, Skivevej 93, 8800 Viborg
Tilmelding: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

NYHED i OCAD 12
Den nyeste opgradering giver mulighed for at få symbol navnene på dansk. Umiddelbart ikke det helt store - men det giver mulighed for automatisk at lave en signaturforklaring på dansk.

IOF forsideKORT NYT - for kortinteresserede dec. 2017

Som bekendt er der i 2017 kommet ny kortnorm for skovkort - ISOM 2017

De fleste ændringer er en justering af dimensioner på de enkelte symboler.
Den væsentligste indholdsmæssige ændring er, at det symbol, vi kalder hugning har fået en bredere betydning, og at der nu er mulighed for at tilføje gennemløbelighed på symbolet. En teknisk ændring er det, at meridianerne nu skal tegnes med 300 meters mellemrum i stedet for 250 meter.

Symbolet for hugning hedder nu lineær spor og dækker linjer/spor (sandspor, skiløjpe, hugninger og spor opstået efter skovarbejde) gennem terrænet, og som ikke har en tydelig sti i sporet. Løbbarheden vises i gul, grøn eller hvid med en lidt tykkere linje som baggrund. MTB spor tegnes som hidtil med stisymbolet.

Konvertering fra ISOM 2000 til ISOM 2007

Alle internationale løb incl. World Ranking Events og Danske Mesterskaber skal fra 1. januar anvende kort tegnet efter den nye norm. For øvrige danske kort vil det være naturligt at konvertere kortet i forbindelse med den førstkommende revision.
Det er væsentligt, at det fremgår af kortet og instruktionen for arrangementet, at kortet er fremstillet efter ISOM 2017, hvis det er tilfældet.

Normen er oversat til dansk og er nu på vej igennem en sproglig renselsesproces.
Så snart den er klar, sættes den på DOFs hjemmeside i pdf format. Senere vil den blive offset trykt. Den engelske udgave ligger på hjemmesiden under kort - dokumenter e - Diverse - IOF kortnorm ISOM 2017

En vejledning i konvertering af ocad filer ligger på hjemmesiden under
c - Rentegning - Vejledning konvertering ISOM 2000 til 2007 (juli 2017)

ISOM 2017 symboler for Illustrator ligger under c - Rentegning - ISOM 2017 Illustrator ai10 filer

MapMagic

Takket være Ulrik Nielsen, som har designet MapMagic, er adgangen til grundmateriale blevet meget enklere. Korttegnere, som er godt inde i Ocad og har mod på at udforske mulighederne i programmet, kan selv downloade (www.mapmagic.dk) kortmateriale og fremstille grundkort.
Grundmateriale kan stadig bestilles meget billigt gennem DOF, hvorfra man modtager brugsklar materiale. Se under kort - dokumenter på DOFs hjemmesiden a - Grundmateriale - Bestilling og priser, grundkort (nov. 2017)

Der er her i efteråret kommet nogle nyheder i MapMagic, idet man nu kan bestille materialet i 3 grupper.
Lidar - kurver, hilshade (nu to forskellige fremstillingsmåder) og vegetationskort.
Orthofoto - nyeste forårsbilleder. Tilgængelige i det sene efterår.
FOT - Også kaldet GeoDK er topografiske data. Bygninger, veje, grøfter, træer osv.

Lidar data er fremstillet på grundlag af den nyeste laserscanning fra 2015-16, og det vil helt sikkert vare mange år, før der kommer en ny landsdækkende scanning.

Orthofoto fremstilles på grundlag af fotoflyvninger hvert forår og er tilgængelige i det
sene efterår. Ved enhver revision vil det derfor være fornuftig at bestille dem. De er
gratis - også ved bestilling gennem DOF.

FOT betegnelse dækker over geografiske data, som staten og kommunerne producerer og vedligeholder sammen. Dette inkluderer vektordata af bygningsomrids, veje, stier, grøfter osv. Nøjagtigheden af FOT-data kan variere meget i skovområder fra område til område (kommune til kommune), og skal altid kontrolleres og (rettes til) op mod Lidar data.

O-track - georeferering af filer.

For at et kort kan anvendes i O-track, skal det georefereres.
For at resultatat skal blive godt, er det en betingelse, at kortet er fremstillet på grundlag af leveret DOF grundmateriale efter 2007 eller MapMagic materiale.

OCAD filer
Vil normalt være georeferede i UTM wgs 84 og kan anvendes direkte i Condes. Hvis kortet ikke er georefereret, exporteres kortfilen fra OCAD til jpg og behandles som nedenstående for illustrator filer.

Illustrator filer
Fra Illustrator eksporteres kortet i 1:10.000 (sprint 1:5.000) som jpg med 300 dpi opløsning og i RGB.

Denne fil skal georefereres. Filen vil i Condes bibeholde georeferencen og kan efter "banelægningen" i Condes eksporteres til O-track.
Det enkleste er at foretage georefereringen i OCAD ved at tilpasse jpg filen til noget georefereret lineært materiale.
Dette beskrives i et pdf dokument e - Diverse GeoRef ocad og ai filer, som ligger på DOFs hjemmeside.

OCAD rentegningskurser

Der afholdes i februar 2018 OCAD rentegningskurser for sprintkort i SYD, NORD og ØST kredsen. Senest tilmelding til kurserne er fredag den 2. februar. Se indbydelsen på DOFs hjemmeside under kort.
Kurset henvender sig til korttegnere som er lidt øvede og kender de basale funktioner, men gerne vil forbedre den grundlæggende teknik og lære mere om tilrettelægning af arbejdet. 
ØST
Mandag den 5. februar, 2018, 17.00 – 21.30
OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20, 4000 Roskilde. 
SYD
Tirsdag den 6. februar, 2018, 17.00 – 21.30
FROS’ Klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia
NORD
Onsdag den 7. februar, 2018, 17.00 – 21.30
Viborg OK’s Klubhus, Skivevej 93, 8800 Viborg

Tak for året der gik!

God Jul og godt Nytår

Ny kortnorm - ISOM 2017

Den nye kortnorm for o-kort, som afløser kortnormen af 2000 er nu en vedtaget og skal anvendes for alle IOF arrangementer fra 1. januar 2018. Det vil sige VM, veteran VM og World Ranking events.

Kortudvalget anbefaler at alle Dansk Mesterskaber fra 1. januar 2018 envidere løbes på kort efter den nye norm.

For øvrige løb er det op til arrangørernes ambitioner og muligheder med korttegningen, om den nye norm anvendes. Det skal de nærmeste år fremgå af instruktionen om kortet er tegnet efter ISOM 2017 normen.

Der arbejdes med en oversættelse af normen til dansk. Den engelske udgave kan downloades fra kortudvalgets hjemmeside.

e - Diverse - IOF kortnorm ISOM 2017

 

Ocad og ISOM 2017

Der er i Ocad 12 symboler for ISOM 2017. Som noget nyt er der et seperat symbol for minimums størrelse for  flere symbolet. 

Symbolarket for ISOM 2017 kan downloades fra kortudvalgets hjemmeside for alle udgaver af OCAD fra Ocad 8 og opefter.

c . Rentegning - ISOM 2017 symbolfiler ocad 8 til 11

Den brune farve er stadig i ISOM 2017 opgivet som Pantone 471 (stafagefarve).  Ocad har oversat farven for firefarveprint anderledes end tidligere (CMYK 20/70/100/0). Resultatet er dog stort set ens og OK.

 

Fra ISOM 2000 til ISOM 2017

 

Ocad

Ocad har udarbejdet en oversættelsestabel for konvertering af kortfiler fra ISOM 2000 til 2017 

På kortudvalgets hjemmeside er en instruktion i hvordan det gøres. 

c - Rentegning - Vejledning konvertering ISOM 2000 til 2007 (juli 2017)

På hjemmesiden ligger envidere de filer som skal bruges ved konverteringen.

c - Rentegning - filer for konvertering til ISOM 2017 (juli 2017)

 

Illustrator

For konvertering af kortfiler i Illustrator har Steen Frandsen udarbejdet et symbolark med ISOM 2017 som ligeledes ligger på kortudvalgets hjemmeside.

c - Rentegning - ISOM 2017 Illustrator ai10 symboler

 

Priser og bestilling af grundkort hos DOF, leveret af kortsupervisor

Kortudvalget har vedtaget nye lavere priser for levering af grundmateriale. De lavere priser er begrundet i en stor tidsbesparelse i fremstillingen af grundmateriale takket være data fra MapMagic, som altid indgår i o-kort og ofte i sprintkort. 

Priser og beskrivelse af data finder du på kortudvalgets hjemmeside

a - Grundmateriale - Bestilling og priser, grundkort (juli 2017)

En anden mulighed er at få data gratis via MapMagic, hvor I så selv skal konvertere DXF filerne og sætte grundkortet op.

 

 

Logo og tekst på kort

Som det fremgår af ovenstående indeholder både o-kort  og sprintkort data genereret af MapMagic i grundmateriale leveret af DOF. Derfor skal MapMagic logoet og COWI logoet altid medtages på det færdige kort.

Alle lineære data og højdedata er frit tilgængelige og leveres af SDFE gennem online-portalen kortforsyningen. Data omfatter den Danske Højdemodel (DHM) og GeoDanmark-data. Betegnelse GeoDanmark data dækker over geografiske data, som staten og kommunerne producerer og vedligeholder sammen. Sommer orthofoto leveres af COWI

Dette sammenfattes til følgende tekst på kortene:

Kortet er fremstillet på grundlag af Danmarks højdemodel (DHM) og GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering (SDFE) og Danske kommuner

Referat fra KU møde 2-2017

På kortudvalgets hjemmeside finder du alle kortudvalgets referater.

Det sidst er 2/2017 fra juni

KU-referat 2/2017

 

Flemmings sidste optræden i IOF sammenhængDet internationale forbund, IOF

Flemming ved sin sidste IOF optræden i Strømstad

Flemming Hjort Jensen er pr. 1. Januar stoppet i IOFs kortkommissionen. Kortudvalget udtrykker en stor tak til Flemming for et godt og engageret arbejde i kommissionen, hvor han har været ansvarlig for uddannelsen og stået for de åbne kortkonferencer i forbindelse med WOC.

Han har desuden været en utrættelig talerør for danske interesser i forbindelse med tilblivelsen af den nye IOF kortnorm.

Kortnormens tekniske del blev vedtaget af Council ved mødet 20.-21. januar i Polen og kortudvalget er gået i gang med at oversætte normen til dansk.

Den nye norm vil blive præsenteret ved forårets seminarer.

Grundkortet 2017

Grundmateriale over skovområder leveres nu, udover det traditionelle hillshade kort (skyggekort), yderligere hillshade generet som "sky view" og vegetationskort baseret på reflektionsdata genereret på basis af de samme LIDAR data (laserscanninger) som det traditionelle hillshade kort.

Dette er gjort mulig, idet Ulrik Nielsen som er ingeniør fra DTU med speciale i radarsignalbehandling og dataanalyse har lavet en softwarepakke MapMagic til automatisk behandling af data fra kortforsyningen. 

Softwarepakken trækker endnu flere oplysninger ud af laser scanningerne, idet vegetationskort baseret på reflektionsdata nu også er en del af den vifte af gode grundmaterialer, som er resultatet af den meget nøjagtige laserscanning af hele landet i 2015/16.

Disse kort vil fremover vil være en del af DOF leveret grundmateriale.

Materialet kan også hentes direkte fra Ulriks hjemmesiden mapmagic.dk sammen med FOT og kurver i dxf format. Og det er gratis.

Ivrige deltagere i kurset i SYDKurset i NORD var i rette omgivelser - en masse kort!Afholdte OCAD kurser i rentegning

40 korttegnere fra 25 klubber har forberedt sig med en opfriskning af færdighederne med rentegning af kortene og er blevet opdateret med sidste nyt om levering af grundmaterialer.

Referat kortudvalget

Referatet for sidste møde ligger nu på kortudvalgets hjemmeside.

Referatet kan hentes HER

Flemming Nørgaard

 
rentegningskursus billede
Som tidligere annonceret afholdes rentegningskurser i henholdsvis SYD, NORD og ØST kredsen. 
Senest tilmelding til kurserne er fredag den 3. februar
 
Kurset henvender sig til korttegnere som er lidt øvede og kender de basale funktioner, men gerne vil forbedre den grundlæggende teknik og lære mere om tilrettelægning af arbejdet. 
 
ØST
Mandag den 6. februar, 2017, 17.00 – 21.30
OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20, 4000 Roskilde.
 
SYD
Tirsdag den 7. februar, 2017, 17.00 – 21.30
FROS’ Klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia
 
NORD
Onsdag den 8. februar, 2017, 17.00 – 21.30
Viborg OK’s Klubhus, Skivevej 93, 8800 Viborg

Underkategorier

Husk at referater fra forskellige møder (Kredsudvalg, Klubledermøder, Børn og Unge) ligger på hjemmesiden.

De ligger under Nordkredsens dokumenter. Her ligger også andre gode informationer.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

DOF ANBEFALER

Tema FindvejiSkolen2

DOF har udarbejdet et e-læringsforløb målrettet elever i 6.-7. klasse, som lærere gratis kan benytte. Læs mere

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF