Sydkredsen materiel - bestilling

Ajourført 17-6-2018/Mogens Nielsen

Sydkredsens materiel er skåret kraftig ned og det er ikke samlet i en trailer som hidtil. Se bestillingslisten neden for.

Materiellet ligger fremover i Kolding og  Sydkredsens klubber kan låne det gratis.

Af hensyn til disponering bedes man også fremover udfylde nedenstående bestillingsliste med det forventede forbrug.

Bestillingslisten sendes med mail til den materialeansvarlige Mogens Nielsen

Mogens sender en mail retur med bekræftelse på modtaget bestilling.

Hent bestillingsseddel her ....>>>>

Der er ikke faste regler for hvem, der henter og bringer materiellet.

Det påhviler låneren, efter aftale med den materialeansvarlige, at afhente og aflevere materiellet i rengjort stand. Ved afleveringen skal der gøres opmærksom på fejl og mangler. Generatorerne afleveres med fuld tank.

Afleveringen skal ske snarest efter arrangementets afvikling. Efter aftale med den materialeansvarlige kan materiellet overdrages til en anden låner, der dermed overtager forpligtelserne omkring materiellet.

Overlevering: Når materiel overleveres fra arrangør til arrangør er det en forpligtelse for begge parter at sikre sig, at alt materiel er til stede og fungerer. Eventuelle mangler indberettes straks til den materialeansvarlig. Den afleverende klub er erstatningspligtig.

Andre lejemuligheder

Toiletvogn

OK HTF udlejer 1 eller 2 toiltetvogne hver med 2 tørklosetter, komplet med toiltetpapir og hånddesifikationsmiddel. Kan nemt trækkes efter en almindelig personbil.

Pris: Pr. dag: 1500,- for én toiletvogn og 2500,- for 2. Plus transport (statens lave takst) hvis HTF skal levere dem. Bestilles hos Lars Klogborg, tlf. 40 13 10 38, mail larsklogborg[at]hotmail.com

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF