Amager OK

Hvordan gør vi i Amager OK?
Vi brugte DOF's klubudviklingsmatrice som grundlag for spørgeskemaet, og det virkerede generelt godt. Vi satte spørgeskemaet op i Google Analyse, der er et gratis og intuitivt surveyprogram med de fleste nødvendige funktioner - bortset fra korrelationsanalyser. Men man kan trække data ud, så man kan lave analyser i Excel.

Hvad virker godt?
Det gav en god indsigt i, at der var stor interesse for banelægning til træning og til korttegning. Det satte gang i workshops, og vi har efterfølgende udvidet fra 5 til 9 korttegnere/korttegneraspiranter og fra 6 til 11 banelæggere. Sammenfatningen fra undersøgelsen brugte vi desuden som udgangspunkt for en strategidiskussion, der mundede ud i vores strategi for 2018-2020.

Hvad kan evt. optimeres?
For flere kategorier er det ikke så gennemskueligt, hvad svarmulighederne indebærer. Eksempelvis er forskellen mellem bruger og superbruger på IT-området noget flydende, især hvis man med IT mener beregning eller hjemmeside. I AMOK er der heller ikke forskel på arrangør af klubture hhv. udvalgsmedlem eller o-teknisk instruktør hhv. klubtræner, da det er én og samme funktion. Der er også overlap mellem træner og banelægger-kategorierne.

Desuden er i fremtiden jo allermest en interessetilkendegivelse, og der er nok større interesse i teorien end i praksis. Men jeg gjorde meget ud af at forklare i følgebrevet, at ingen funktion var lige så vigtig som de andre svarmuligheder, da man jo har forskellige forudsætninger og mere eller mindre tid.

Når alt dette er sagt, har jeg dog ikke planer om at ændre noget i næste version, da vi gerne vil sammenligne over tid.

Kontaktperson
Daniel Nørgaard Bachmann, Amager OK

Dine kommentarer til metoden?
Har din klub brugt denne metode? Hvad er jeres erfaringer? Send et par linjer til Jakob.

Vis:
Sorter efter:

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF