Frivillighed 

Hvordan rekrutterer man flere frivillige?
Her deler vi erfaringer og cases fra orienteringsklubberne, så vi kan inspirere hinanden på tværs. 

Dine ideer er også velkomne. De er faktisk en forudsætning for succes, for vi tager udgangspunkt i alle de erfaringer, der er i forvejen ude i orienteringsklubberne - og så gør vi dem langt mere synlige på tværs af klubberne. 

Her følger nogle punkter. Klik ind på undersiderne, hvor der er mere information, cases og kontaktpersoner. 

Deltag i den daglige sparring
Bliv medlem af Facebookgruppen Dansk Orienterings-Forbund og frivillighed, hvor der er mulighed for daglig sparring med dem i de andre klubber, der sidder med samme udfordringer - eller har fundet løsningen.

Opret udvalg
Klubber i fremgang har ofte en række udvalg og fjernet den daglige administration fra bestyrelsens bord. I stedet bruger bestyrelsen sin energi på at udvikle og organisere foreningen.

Udpeg en frivillighedskoordinator
Klubber med en frivillighedskoordinator (Eller -udvalg) har som regel større succes med at matche opgaverne med medlemmernes interesser.

Synliggør opgaverne
Det er nemmere at fordele opgaver, der er synlige og overskuelige. Start med at kortlægge opgaverne i klubberne eller opgaver i forbindelse med en aktivitet.

Spørg medlemmerne
Udsend et spørgeskema og kortlæg medlemmernes kompetencer, interesser og eventuelle behov for træning og uddannelse.

Brug moderne kommunikation
E-mail er ofte hurtigt og effektivt, men der er også begrænsning, når en større gruppe mennesker skal holde hinanden opdateret. Hvilke andre former for kommunikation er værd at undersøge til brug for klubben, udvalget eller løbsledelsen?

Prøv en online vagtplan
Hvilke online redskaber kan man bruge til at gøre opgaverne tilgængelige, så alle i klubben kan se og selv byde ind på dem. 

Kontakt
Klubudviklingskonsulent
Jakob Lind Tolborg

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen
   Silva

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF
OCAD