Tema Loeb2Stævne- og Reglementsudvalget har nu sendt forslag om reglementsændringer til høring i klubber og udvalg. Ændringsforslagene er baseret på de input, som SRU og MTBU har modtaget fra klubberne tidligere på året.

Egentlig skulle forslagene allerede have været sendt til høring for et par måneder siden, men som på så mange andre områder har Corona-krisen forsinket processen. Efter høringsperioden, der slutter 23. november, færdiggøres ændringsforslagene og fremsendes til Hovedbestyrelsen til godkendelse.

Det er kun klubber og udvalg, der har mulighed for at foreslå ændringer til de 2 udkast til reglementsændringer. Har du derfor som enkeltindivid indvendinger mod forslagene, skal du kontakte din klubformand, som derefter beslutter, hvorvidt klubben vil støtte dine synspunkter og fremsende dem som egentlige klub-kommentarer.

Links til ændringsforslagene:

Fod-orientering

MTB-orientering 

Venlig hilsen
SRU / MTBU

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen
   Silva

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF
OCAD